Temafoto.

Budget: Nye spareforslag i Børn & Unge er lagt frem

Forslag om besparelser på administration og chefer

Af
Jeppe Rafn

Aarhus Kommune har i dag fremlagt alternative og nye spareforslag i stedet for spareforslaget om større skoledistrikter, som politikerne har forkastet.

Forslaget om ændrede skoledistrikter er blevet revideret. Børn og Unge direktørgruppes reviderede forslag går ud på, at folkeskolernes og dagtilbuddenes administrative og bygningstekniske fællesskaber bliver reduceret fra 45 til 20. Hvert administrativt fællesskab skal således betjene to eller tre skoler og dagtilbud.

Her er det reviderede spareforslag på Børn og Unge-området fra Aarhus Kommune

Denne sammenlægning vil reducere antallet af fuldtidsstillinger med 24 og give en årlig besparelse på næsten 12 millioner kroner.

For at hente en 'effektiviseringsgevinst' ved at reducere til 20 enheder, skal personalet sidde samlet på den skole, hvor den administrative leder er. Det vil kræve ombygninger og udbygninger på flere skoler, som der afsættes 16 millioner kroner til. Det finansieres via opsparede midler.

Færre chefer på fritids- og ungdomsskoleområdet

Direktørgruppen, der har udarbejdet spareforslagene på politikernes vegne, har også fremlagt et revideret forslag til at ændre organiseringen af fritids- og ungdomsskoleområdet og forvaltningsniveauet.

Her foreslår man at spare næsten 10 millioner kroner om året ved at ændre på organiseringen af forvaltningen, fritids- og ungdomsskoleområdet samt ved sammenlægning af dagtilbud. Det indebærer nedlæggelse af 22 fuldtidsstillinger om året.

Besparelserne vil man blandt andet finde ved at nedlægge områdechefniveuet, inklusive dagtilbuds-, skole- og fritidschefen. Det svarer til 10 stillinger, står der i spareforslaget. I stedet skal der oprettes fem Børn og Unge-chefer, som lederne i dagtilbud, skole og fritids og ungdomsskoleområdet skal referere til. Hver af disse fem nye Børn og Unge-chefer får i gennemsnit 18,6 ledere under sig.

Rammebesparelser

Som noget helt nyt i det reviderede spareforslag bliver der foreslået rammebesparelser på skoleområdet på næsten fem millioner kroner om året i 2020 og 2021.

Der er høringsfrist søndag 16. september for at komme med indvendinger og kommentarer til spareforslagene.

Publiceret 05 September 2018 17:23

SENESTE TV