Foto: Mostphotos

Aarhus Kommune har fremlagt spareforslag for 300 millioner kroner

Aarhus Kommune har i dag fremlagt spareforslag for 300 mio. kr. Ikke alle forslag skal gennemføres, og byrådet skal beslutte, hvilke af forslagene der skal vælges til og fra. Men først skal forslagene i høring blandt borgerne frem til 12. september

Byrådet i Aarhus bad før sommerferien om at få udarbejdet et sparekatalog på 300 millioner kroner årligt. Den opgave har kommunens direktørgruppe arbejdet med hen over sommeren, og der er nu lagt et samlet katalog frem med spareforslag for 300 millioner kroner. Som led i arbejdet er der fundet en række forslag til effektiviseringer, omstruktureringer, administrative besparelser mv. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

”Vi fik fra Christiansborg som bekendt ikke den reform af den kommunale udligning, vi alle ventede på. Det er derfor en bunden opgave for Aarhus Byråd at gennemføre besparelser, så vi kan få budgettet til at balancere,” lyder det i pressemeddelelsen fra borgmester Jacob Bundsgaard, som i dag sammen med det øvrige byråd har modtaget det samlede katalog.

”Jeg har noteret mig, at der i sparekataloget på sigt er ca. 143 mio. kr. årligt, der vedrører strukturændringer, mindre administration mv. Jeg vil gerne kvittere for det visionære arbejde, der er lagt i at gentænke opgaveløsningen. Der er ingen tvivl om, at der vil være områder, hvor det vil kunne mærkes, at vi skal nedbringe udgifterne. Men der er virkelig tænkt nyt for at afbøde besparelser på kernevelfærden,” fortsætter borgmesteren i pressemeddelelsen.

Det langsigtede behov for besparelser udgør 236 millioner kroner årligt, hvilket svarer til cirka 1,8 procent af kommunens serviceudgifter. Beløbet er mindre end forventet før sommerferien, fordi kataloget indeholder et forslag om at investere i at nedbringe ledigheden.

”Det er lykkedes - via offensive investeringer på især beskæftigelsesområdet – at nedbringe behovet for besparelser væsentligt. Det er derfor ikke alle forslag i kataloget, vi behøver at gennemføre. Byrådet skal i gang med at vælge ud, hvad der skal gennemføres. Men nu skal vi først respektere høringsprocessen, hvor alle kan komme med deres synspunkter og idéer, og jeg vil derfor heller ikke kommentere enkeltforslag nu,” oplyser Jacob Bundsgaard i pressemeddelelsen.

Alle spareforslagene kan ses på kommunens hjemmeside.

Frist for indsendelse af høringssvar er onsdag 12. september kl. 12.

Publiceret 22 August 2018 12:09

SENESTE TV