I fremtiden kan det blive forældre, der er med til at bestemme, hvordan budgetter for dagtilbud i Aarhus Kommune skal se ud. Arkivfoto

I fremtiden kan det blive forældre, der er med til at bestemme, hvordan budgetter for dagtilbud i Aarhus Kommune skal se ud. Arkivfoto Arkivfoto

Rådmand: "Forældre skal have mere indflydelse i daginstitutioner"

Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud skal give forældre muligheden at være en del af godkendelse af budgetter og regnskaber

Af
Martin Jørgensen

Hundredvis af dagtilbud i Aarhus Kommune står over for markante ændringer i den nærmeste fremtid. Forældre får, hvis en ny styrelsesvedtægt for dagtilbud bliver vedtaget, mulighed for at få endnu mere indflydelse på forholdene for deres børn i daginstitutionerne.

Forslaget går på, at forældrebestyrelser i fremtiden skal få ansvaret for at være med til at godkende budgetter og regnskaber for de pågældende daginstitutioner.

"Vi kommer med dette tiltag, fordi vi gerne vil flytte indflydelsen og kompetencen fra kommunen til forældrene. Jeg synes, det er et helt centralt skridt, så forældre ikke kun har indflydelse på dagligdagsting og det praktiske," fortæller Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus og tilføjer:

"Vi ligger op til, at man skal mødes lift oftere, for det kræver mere. Der har været diskussion og uenighed blandt forældre, hvorvidt de skal investere mere tid i det, men vi tror på, at det vil få flere til være en del af det."

Vigtigt nyt tiltag

Den nye styrelsesvedtægt kommer til at give endnu mere ansvar til forældrebestyrelserne.

"Det vigtigste er, at vi giver nøglen og magten over budgettet til forældrene. Det er naturligt, at de skal have fuld ansvar. Det har de bevist i mange år, at de er i stand til, og derfor er det kun naturligt, at de skal have mere ansvar," siger Thomas Medom.

Netop ansvaret og den store indflydelse er noget, som rådmanden understreger kan komme til at gavne på længere sigt.

"Det er deres børn, og det at have engagerede forældre er med til at give bedre daginstitutioner. Bedre beslutninger skaber en bedre hverdag for børnene. Det betyder meget, at de er med til at prioritere, hvad der er vigtigt for netop deres daginstitution."

Hilser tiltag velkommen

Hos Aarhus Forældreorganisation er man meget positive omkring det nye tiltag, såfremt det bliver en realitet.

"Det er noget, som vi har snakket om i flere år og arbejdet hårdt for. Vi hilser det velkommen, at forældre i Aarhus Kommune kommer til at få mere indflydelse," siger Morten Bowman, bestyrelsesformand Aarhus Forældreorganisation.

L

Ligesom Thomas Medom ser han det som et vigtigt skridt at involvere forældrene endnu mere i arbejdet på at skabe endnu bedre forhold for børnene i Aarhus Kommune.

"Det giver en mulighed for, at forældrene i højere grad bliver informeret omkring, hvad der sker. At det bliver ligesom på skolerne, hvor de skal være med til at se på og godkende budgetter, er vi kun positive overfor," fortæller Morten Bowman.

Endnu er den nye styrelsesvedtægt ikke vedtaget, men Thomas Medom forventer, at den kommer til at blive vedtaget inden for ét af de to næste byrådsmøder. Næste byrådsmøde er onsdag 22. august.

Publiceret 21 August 2018 21:00

SENESTE TV