Præsteklumme: Ordet er tæt på dig!

Af
sognepræst Torben Nielsen

tidl. Skjoldhøj

Præsteklumme Moses er en af de store i Bibelen. Og det var store dage den gang, han levede, og Moses har jo lige siden stået som en af de rigtig store skikkelser i det israelitiske folks historie. Og i jødedommen i dag. Moses fremstår som Lovens mand. Sådan møder vi ham f.eks., når han gengiver alle lovbestemmelserne med De 10 bud i front. Men han peger også på, at vi ikke bare skal opleve Gud som Loven og som Dommeren. Vi skal også opleve Gud som den nære Gud, som Gud, der arbejder med os, og derfor kan Moses også tale om, at Gud ikke er langt borte, og at det han vil os, ikke er noget, vi skal søge efter på fjerne steder, Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Sådan siger Moses, og Paulus kan sige det samme, selv om der ellers er en verden til forskel på de to. For Paulus taler om den nye pagt, han taler om Jesus.

Og når han skal gøre det, starter han med at sige: Jesus Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Moses skriver: »Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem.« Men det er ikke Paulus’ budskab, Paulus forkynder liv og salighed og retfærdighed ved tro på Jesus gennem det ord, der bliver forkyndt. Derfor kan Paulus også skrive lige som Moses sagde:»Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte,« men det er ikke det samme ord. Der er kommet noget nyt til, tilgivelsens ord, som er det helt centrale i kristendommen. Jesus er selv det ord. Og i dåben bliver det også vores virkelighed, så vi kan leve vores liv under tilgivelsens fortegn, både i forhold til Gud og mennesker.

Publiceret 11 August 2018 08:00

SENESTE TV