Lykkeskolen. Foto Martin Ballund/ Ritzau Scanpix

Lykkeskolen. Foto Martin Ballund/ Ritzau Scanpix Scanpix Denmark

Lykkeskolen kæmper videre:

Overvejer civil sag mod ministeriet

Den muslimske friskole i Brabrand, der kæmper for overlevelse, efter staten har fjernet sit tilskud, har nu bedt sin advokat undersøge muligheden for et civilt sagsanlæg

Af
Louise Nyvang Burmeister

Der er en stemning af forbitrelse og kampvilje hos bestyrelsen på Lykkeskolen i Brabrand.

Den muslimske friskole, der har været under skærpet tilsyn af Undervisningsministeriet gennem længere tid, fik 29. juni i en endelig afgørelse frataget sit statlige tilskud og bedt om at betale knap 10 millioner kroner tilbage.

Skolen har gennem hele forløbet kritiseret tilsynet og de anklager, der har været mod friskolen. Nu har bestyrelsen også klaget til Folketingets Ombudsmand og overvejer et civilt sagsmål mod Undervisningsministeriet.

"Det er en meget mærkelig situation at stå i. Det er så tudetosset, at man vil lukke den her skole. Vi føler ikke, vi kunne have gjort noget anderledes. Lige pludselig har der været en drejning i behandlingen af os, og småtterier er blevet til grunde for at ville lukke skolen," siger Hans Jørgen Vad, der er tillidsmand for lærerne på skolen.

Skolen har nu bedt sin advokat om at undersøge, hvilke muligheder der er for at anlægge en civil retssag mod ministeriet.

Derudover venter skolen på svar fra Ombudsmanden, som de har klaget til over sagsbehandlingen i ministeriet.

"Hvis man lukker Lykkeskolen, så kan man lukke hvad som helst. Men vi har en stor vilje til at kæmpe videre. Det har været holdningen hele vejen igennem," siger Hans Jørgen Vad.

Bestyrelsen har anmodet Ombudsmanden om opsættende virkning, det vil sige, at tilskuddet til skolen bibeholdes, mens deres sag behandles.

Hvis det ikke sker, går skolen konkurs 1. august, da man så ikke længere kan udbetale løn til lærerne.

Sagen kort

I november 2017 blev et flertal i Folketinget enige om at skærpe tilsynet med friskoler. Siden da har den muslimske friskole Lykkeskolen været under skærpet tilsyn. I begyndelsen af juni meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at man vurderer, at Lykkeskolen i alvorlig grad ikke lever op til centrale dele af friskoleloven. Styrelsen mener blandt andet, der er tale om censur af biologibøger, kønsopdelt undervisning og mangelfuld undervisning i kreative/musiske fag. I den endelige afgørelse, som Lokalavisen Aarhus har fået aktindsigt i, fratager styrelsen tilskuddet til Lykkeskolen og beder skolen tilbagebetale sidste års støtte, i alt 9.882.840 kroner. Lykkeskolen har kritiseret sagsbehandlingen og klaget til Folketingets Ombudsmand.

Publiceret 18 July 2018 10:00

SENESTE TV