Sidste udvej for Lykkeskolen i Brabrand er en klage til Ombudsmanden.

Sidste udvej for Lykkeskolen i Brabrand er en klage til Ombudsmanden. Foto: Martin Ballund /Ritzau Scanpix

Tiden rinder ud for Lykkeskolen:

Tosprogede elever i usikker skole-fremtid

Så længe Lykkeskolen i Brabrand ikke formelt set er lukket, er Aarhus Kommunes muligheder for at tage hånd om eleverne begrænsede

Af
Louise Nyvang Burmeister

Ansøgninger om skoleskift fra Lykkeskolen bliver i øjeblikket behandlet nøjagtigt ligesom ganske almindelige ansøgninger om skoleskift.

Selvom den muslimske friskole i Brabrand har fået frataget sit statslige tilskud, kan kommunen ikke handle udover det sædvanlige, sålænge skolen ikke formelt set er lukket.

Det forklarer sektionsleder i Læring og Udvikling ved Aarhus Kommune, Kamilla Rytter Dahlstrøm:

"Vi har ét regelsæt at gå efter, når skolen ikke er lukket, og et andet, der træder i kraft, når skolen lukker. Men vi følger situationen tæt, og vi er opmærksomme på, at der potentielt er 150 elever, vi skal hjælpe videre på den bedst mulige måde," siger Kamilla Rytter Dahlstrøm.

Hun forklarer, at så snart en friskole lukker, har eleverne ret til deres kommunale distriktsskole. Det har man ikke, hvis man blot ønsker at skifte fra en eksisterende skole til en anden. Hvis dansk ikke er modersmålet, så bliver man sprogscreenet, og her har kommunen kendskab til, at 65 elever fra Lykkeskolen har ansøgt om skoleskifte.

"21 af dem har nået at gennemføre en sprogscreening og fået deres ansøgning behandlet. De har alle fået deres ønsker om skole opfyldt," siger Kamilla Rytter Dahlstrøm.

Der er nu planlagt sprogtest af 44 elever i uge 32. Skolestart er 13. august.

"Vi ved godt, at der er flere, der skal sprogscreenes, end der plejer at være. Så i uge 32 og 33 har vi ekstra mandskab på," siger Kamilla Rytter Dahlstrøm.

Kommunen har ligeledes været til møde på Lykkeskolen for at informere om, at sprogtest er en del af et eventuelt skoleskifte. Det bliver dog ikke alle, der når at få en ny skole, inden ferien er slut.

"Det er svært at sætte tal på, hvor mange der er placeret på nye skoler inden 13. august. Men ingen kommer til at stå uden skoletilbud," forsikrer sektionslederen.

Eleverne, der står uden ny skole, vil få et midlertidigt skoletilbud.

"Der vil være undervisere og pædagoger som normalt. Om det bliver i Børn og Unges nuværende lokaler eller noget, vi skal leje, det ved vi først, når vi ved, hvor mange elever det drejer sig om," siger Kamilla Rytter Dahlstrøm.

Søger væk

De af Lykkeskolens elever, der har søgt om optagelse på Selam Privatskole i Hasselager, har ikke haft held til at få plads. Det oplyser lederen af privatskolen.

"En lille håndfuld ansøgere, ved vi, kommer direkte fra Lykkeskolen. Det er familier, der er bekymrede for Lykkeskolens fremtid, som har søgt ud til os," siger Henrik Sørensen, der er skoleleder på Selam Privatskole.

Skolen har dog foreløbig kun kunnet skrive de ansøgende elever op på en venteliste.

"Vi har måttet meddele familierne, at vi ikke har plads i øjeblikket. Ansøgere fra 8. og 9. klasse siger vi under alle omstændigheder nej til, da det er vores erfaring, at det er svært for eleverne at nå at komme ordentligt ind i pensum og falde ordentlig til på så kort tid," siger skolelederen.

Øget opmærksomhed

Generelt mærker den muslimske friskole, at Undervisningsministeriet har øget fokus på deres undervisning. Det handler i høj grad om, hvordan der undervises i begreber som frihed, folkestyre og lighed mellem kønnene.

"Vi har i godt et år været underlagt tematisk tilsyn, hvilket vil sige, at en hvilken som helst anonym borger kan anmelde os, og derefter skal styrelsen på uanmeldt besøg. På den måde mærker vi en øget aktivitet, og at de er der flere gange end normalt. Men det har ikke ført til et skærpet tilsyn," siger Henrik Sørensen.

Normalt er et tematisk tilsyn afsluttet efter tre måneder, men Selam Privatskole har fået at vide fra styrelsen, at der på grund af travlhed med at vurdere mange friskoler, er noget længere sagsbehandlingstid, oplyser skolelederen.

Møde mandag aften

Lykkeskolen på Edwin Rahrs Vej har været under skærpet tilsyn i længere tid og fik for godt en uge siden besked fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, at den skal tilbagebetale sidste års tilskud og fremover ikke er berettiget. Afgørelsen kommer efter kritik af blandt andet censur i biologibøger fundet på et lager, at en lærer har været tlknyttet et shariaråd og at eleverne har siddet kønsopdelt.

Hos Lykkeskolen er man voldsomt utilfreds med sagsbehandlingen.

"Det har været en fuldstændig uacceptabel sagsbehandling. Styrelsen har syltet sine svar til os fra februar til juni. Vi bad så om aktindsigt i sagen mod os, og den fik vi først dagen før, vi skulle sende første svar på deres anklager. Det ligner chikane," siger Hans Jørgen Vad, der er lærernes tillidsrepræsentant på skolen.

Skolen har nu klaget over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand.

Hans Jørgen kritiserer også, at man kan træffe beslutning om at fjerne tilskuddet inde i skolernes sommerferie.

"Vi skal have accept fra fire femtedele af forældrene på en ekstraordinær generalforsamling for at kunne lukke skolen. Det besværliggør tingene, at det skal ske midt i ferien."

Lykkeskolens bestyrelse holder mandag aften møde for at træffe en beslutning om skolens fremtid.

Publiceret 09 July 2018 10:00

SENESTE TV