Der er revet fem boligblokke ned i Gellerup. Nu skal rives yderligere ni blokke ned i Gellerup/Toveshøj for at bringe andelen af almene boliger ned på 40 procent.

Der er revet fem boligblokke ned i Gellerup. Nu skal rives yderligere ni blokke ned i Gellerup/Toveshøj for at bringe andelen af almene boliger ned på 40 procent. Arkivfoto: Axel Schütt/Scanpix 2014

1.000 familieboliger skal rives ned i Aarhus

Ny plan for udsatte boligområder skal bringe andelen af almene lejeboliger ned på 40 procent

Af
Jeppe Rafn

Et bredt flertal i Aarhus Byråd har besluttet at rive ni blokke med cirka 600 familieboliger ned i Gellerup/Toveshøj og sælge én stor blok med 120 familieboliger. I stedet for de nedrevne blokke skal der bygges 1.600 private boliger samt 450 enheder erhverv.

Det vil bringe andelen af almene familieboliger i området ned på de 40 procent, som Folketinget for nylig har krævet. Der er i forvejen i forbindelse med helhedsplanen for området nedrevet fem boligblokke i Gellerup.

I Bispehaven skal der nedrives tre høje blokke og omdannes tre lave blokke. Det svarer til i alt 318 boliger, som skal erstattes med 420 nybyggede ejerboliger og 225 enheder erhverv.

Planerne for Bispehaven vil bringe andelen af almene familieboliger i området ned på 39 procent.

Nye boliger andre steder

Beboerne i de i alt cirka 1.000 almene boliger, der bliver revet ned, vil blive tilbudt en ny almen bolig andre steder i Aarhus, hvor der ikke er problemer med at leve op til det nye krav om maksimalt 40 procent almene boliger.

Forligspartierne har besluttet frem mod 2030 at opføre 1.000 nye almene boliger andre steder i byen udover den almindelige kvote. Det vil primært være mindre, billige boliger, der er til at betale for udsatte borgere. 'Ingen kommer til at stå uden passende bolig', skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, der blev udsendt kort før midnat tirsdag, efter partierne havde indgået aftalen om udsatte boligområder.

Boligorganisationerne vil blive inddraget i arbejdet med at føre planerne ud i livet, og der vil blive sat ind med flyttehjælp, vejledning og støtte til de omkring 1.000 familier, der bliver tvunget til at flytte.

Alle partierne i byrådet undtagen Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen. Enhedslisten vil ikke være med til det, man kalder 'nedrivningsvanvid'.

Attraktive bydele

Målet med aftalen er at skabe en by i social balance, og at de udsatte boligområder Gellerup/Toveshøj og Bispehaven udvikler sig til attraktive bydele til glæde for både områdets borgere og resten af byen.

Partierne bag aftalen er enige om, at der i forbindelse med nedrivningerne i Gellerup/Toveshøj skal være fokus på at tiltrække nye byfunktioner og skabe kvarterer med hver deres karakteristika samt sikre høj kvalitet i renoveringerne.

I Bispehaven vil man have fokus på at skabe en sammenhængende bydel, både internt i forhold til den omkringliggende by. Også her vil man lave nye kvarterer med hver deres særpræg samt have fokus på nye funktioner, fritids- og idrætsfaciliteter og en ny dagligvarebutik.

Publiceret 20 June 2018 06:57

SENESTE TV