Chefredaktørens klumme: Husk nu borgerne - kære byråd

Prestigeprojekter får hurtig sagsbehandling, mens almindelige borgere er fanget i forældet regelrytteri

Sidsel Vejby bor i Jellebakke-kvarteret i Vejlby-Risskov.

I dag har vi bragt vi en historie om, hvor ualmindeligt svært det har været for Sidsel at finde ud af, hvor i alverden hun skal henvende sig for at få ændret nogle ældgamle servitutter, som hendes parcelhus er omfattet af.

Servitutter, der handler om veje, som ikke eksisterer, påbud om brug af glødepærer i lamperne langs vejene samt krav om, at der kun må plantes ligusterhæk. Og sidst men ikke mindst begrænsninger på bebyggelsesprocenten, som forhindrer Sidsel i at modernisere familiens hus. Servitutterne er fra 1964.

Sidsel har gentagne gange - ganske forgæves - henvendt sig til Aarhus Kommune og forsøgt at få et svar på, hvad hun skal gøre for at få ændret de utidssvarende servitutter, så hun kan få lov til at bygge et ekstra værelse til huset.

Og alt imens Sidsel hænger i servitutter fra 60'erne, kan vi konstatere, at hvis der er tale om et stort byggeri, noget med noget prestige i - noget med mange penge involveret - så kan sagerne tordnes igennem embedsværkets blitz-schnell.

For er der noget embedsværket på foranledning af politikerne kan finde ud af, er det at køre store prestigeprojekter igennem kommunens maskineri.

Det er eksempelvis kun to år siden, at man besluttede, at Journalisthøjskolen i det nordlige Aarhus skulle flytte til et nyt byggeri på Katrinebjerg. I dag kan du på aarhus.lokalavisen.dk læse, at byrådet har vedtaget en ny lokalplan for området, som tillader, at der skal laves en ny bydel med plads til op til 1.000 nye beboere.

Den slags store projekter kan kommunen sagtens finde tid til at få behandlet lynhurtigt. Isoleret set er det fint, at der rent faktisk er en hurtig sagsbehandling. Men hvis det sker på de almindelige borgeres bekostning og mulighed for at få lov til at ændre lidt på deres boliger - så er det et problem. Og problemet skal løses politisk. For det er i sidste ende byrådet, der bestemmer, hvordan embedsmændene skal prioritere og arbejde.

Alt imens politikerne soler sig i de store byggeriers limelight, må borgere som Sidsel Vejby vente forgæves på at få løst, hvad der kun kan betragtes som en mindre administrativ opgave og dermed reelt er frataget muligheden for at opgradere deres hus til en moderne familiebolig.

Med venlig hilsen

Claus Krogh

Ansvarshavende chefredaktør

Publiceret 19 June 2018 06:00

SENESTE TV