Happening under Eutopia International Festival 2017.

Happening under Eutopia International Festival 2017. Foto: Annett Bruhn, Ritzau Scanpix

Planer om ny kunstfabrik i Gellerup får kritik fra lokalt kulturhus

Kommunen lukker succesfuldt kulturprojekt i Gellerup før tid for at satse på ny, Barcelona-inspireret kunstfabrik. Alvorlig nedgradering, mener lokalt kulturhus

Af
Louise Nyvang Burmeister

At Aarhus Kommune ikke vælger at videreføre kulturprojektet Eutopia og samtidig skærer i Gellerup Kulturmidler for at finansiere ny kunstfabrik får kritik af lokal kulturaktør.

Arabisk Dansk Kulturhus mener, det er en alvorlig nedgradering af kulturen i det udsatte boligområde.

"Eutopia har været en succes, der har formået at skabe kulturel brobygning mellem Gellerup og resten af Aarhus. Det er blevet rost lokalt, nationalt og internationalt. Det må siges at være en alvorlig nedgradering af kulturen i Gellerup, når man lukker det projekt og samtidig skærer i kulturmidlerne til området," siger Ole Jessen, der er aktiv i Arabisk Dansk Kulturhus.

Egentlig var der en million kroner til at lade Eutopia fortsætte et år mere på Gellerupscenen. Men pengene har kommunen nu valgt at tilføre Gellerup Art Factory, der er et nyt kommunalt projekt under udvikling, som skal have til huse i det fremtidige Sports- og Kulturcampus, der forventes at stå færdigt i Gellerup omkring 2020. I det nye hus er der ikke planer om en egentlig scene, men et fleksibelt rum, der skal kunne bruges til både cirkus, musik, billedkunst og film. Huset skal derudover finansieres ved årligt at tage 350.000 kroner fra Gellerup Kulturmidler.

"Det er problematisk, at man skærer en tredjedel af Gellerup Kulturmidler. Vi har for eksempel søgt og fået støtte derfra, da vi i 2015 optrådte til åbningen af Dokk1. Fremover er der langt færre midler til at lave indhold for," siger Ole Jessen.

Han undrer sig over, hvad Gellerup Art Factory skal være for et sted og ville ønske, at man havde inddraget flere lokale aktører i udviklingen af det.

"Der kommer ingen scene i Art Factory. Der kommer ingen central leder og ingen ansatte specifikt til stedet. Og hvad det egentlig er for noget, ved vi heller ikke rigtig. Ingen fra Kulturforvaltningen har spurgt os eller mange af de andre kulturaktører, jeg snakker med, om, hvad vi kunne tænke os, der skulle ske," siger Ole Jessen.

Pengene er begrænsede

Kulturprojektet Eutopia blev sat i søen i 2015 med det hovedformål at lave en stor såkaldt fuldmåne-event under Aarhus 2017. Ifølge den tidligere leder af projektet, Brigitte Christensen, har man hele tiden arbejdet hen imod, at noget af projektet skulle leve videre også efter kulturhovedstadsåret. Det er dog ikke den opfattelse, man har i Borgmesterens Afdeling, hvorfra projektet blev finansieret:

"Eutopia har hele tiden været tænkt som noget midlertidigt, hvorfra erfaringerne skulle videreføres og bruges i det nye Sports- og Kulturcampus. Nu har man lavet en prioritering og besluttet at de penge, der var tilbage i Eutopia, fører man over i det nye Sports- og Kulturcampus. Det er udelukkende et økonomisk prioriteringsspørgsmål. Pengene er altid begrænsede," forklarer Christian Andersen-Mølgaard, der er juridisk chef, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune.

Han understreger, at det var et projekt og aldrig tænkt som noget permanent.

"Det lykkedes at åbne scenen og gennemføre festivalen. Gellerup var et trygt og dejligt sted at være i de dage, festivalen blev afholdt. Men det var et projekt. Udfordringen er, man laver mange projekter i området. Starter noget godt op i en periode, som så lukker ned. Gellerupscenen kan sandsynligvis ikke blive ved med at være der. Som det ser ud nu, står de bygninger ikke til at redde. Og så vælger man at bruge pengene på noget blivende kultur i stedet," siger Christian Andersen-Mølgaard.

Eutopia for dyrt

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) forklarer, at der aldrig har været opbakning til at gøre Eutopia permanent:

"Ved sidste budgetforhandlinger bad jeg om fem millioner kroner til at videreføre 2017-projekter. Byrådet endte med at afsætte to millioner. Så må vi erkende, at Eutopia-projektet blev for dyrt at køre videre med."

Kan du forstå, hvis man som beboer i Gellerup ærgrer sig over, at endnu et kulturtilbud nu lukker efter en kort periode?

"Ja, det kan jeg sagtens forstå. Eutopia var et rigtig fint projekt, som jeg gerne havde set fortsætte. Men når der ikke er råd til det, er det i det mindste godt, at Gellerup Art Factory kan sikre kulturen nogle fremtidige rammer. Jeg tror, det vil løfte området med nye kulturelle tilbud," siger Rabih Azad-Ahmad.

Barcelona-style

Ideen om Gellerup Art Factory har man arbejdet med i Kulturforvaltningen siden efteråret. Efter en inspirationstur til Spanien.

"I Barcelona har man flere Art Factories i gamle nedslidte fabrikker i udsatte områder. Det er dels for at understøtte det professionelle niveau, men også for at give noget tilbage til bydelen i form af kunstskoler. Sådan noget vil vi også gerne have her i Aarhus. Byen er ikke så stor, men vi forestiller os at kunne lave en samlet Art Factory, der vil indeholde både billedkunst, nycirkus, film og musik," siger Lone Jensen fra Kulturforvaltningen.

Ideen er, at man dels skal understøtte professionelle kunstnere ved at tilbyde ophold og lokaler. Til gengæld skal kunstnerne så afholde forløb, hvor lokale kan blive undervist i de kreative genrer. Partnerne er Sigrids Stue, Cirkus Tværs, Gellerup Filmværksted og Rapakademiet.

"Det er hovedpartnerne lige nu. Men flere kan komme til. Det er vigtigt, at det bliver bundet op på lokale partnere," siger hun.

Modsat Eutopia får Gellerup Art Factory ikke en central leder. Det er partnerne i fællesskab, der skal drive stedet.

Kulturrådmanden mener dog ikke, man kan tale om en kulturel nedgradering.

"Jeg er enig i, at der kommer til at mangle en scene. Men den beslutning om at lukke Gellerupscenen, som jeg ikke var enig i, blev truffet af byrådet for flere år siden. I forhold til at være helt uden scene, så kommer vi fremover til at skabe masser af kulturelle tilbud i det nye Gellerup Art Factory, så jeg vil nærmere kalde det en opgradering. Der har væet enighed i den gruppe af lokale aktører, som står for at uddele Gellerup Kulturmidler om, at Art Factory var et godt sted at bruge nogle af pengene," lyder det fra rådmanden.

Publiceret 12 June 2018 18:00