Marc Perera er går på forældreorlov i de næste to måneder. Mette Skautrup vikarierer.

Marc Perera er går på forældreorlov i de næste to måneder. Mette Skautrup vikarierer.

"Ja, man kan gøre en forskel på to måneder"

Mette Skautrup er konservativt byrådsmedlem de kommende to måneder

Af
Kim Skovrup Andersen

vikar "Kan man gøre en forskel på to måneder? Ja, det tror jeg på, man kan."

Sådan lyder det fra Mette Skautrup, som lige nu varetager opgaven som byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Aarhus Byråd, mens partiets faste byrådsmedlem, Marc Perera, er på forældreorlov frem til 30. juni.

For den 55-årige lokalpolitiker er det især arbejdet med samfundets mest udsatte, som kommer til at fylde mest på dagsordenen. Selv mener hun, at netop det sociale område for sjældent kobles sammen med Det Konservative Folkeparti i borgernes bevidsthed.

"Jeg brænder for det socialpolitiske område. Vi har masser af gode sociale tilbud i vores samfund og i vores kommune, men de rammer alt for ofte skævt og kommer ikke de borgere til gode, som har allermest brug for en hjælpende hånd. Det er helt klart en konservativ mærkesag at sikre samfundets mest udsatte, og ingen er så ringe, at de ikke er gode til et eller andet. Det skal bruges. Det skaber glæde ved tilværelsen hos den enkelte – og til syvende og sidst i resten af samfundet," forklarer hun og fortsætter:

"Mit første byrådsforslag bliver et straks-tilbud til hjemløse misbrugere. Lige nu flytter vi rundt på dem i stedet for at løse problemet. Vi skal give dem et tilbud, når de er klar og tage dem i hånden og hjælpe dem til de kommer godt i gang," siger hun.

Sårbare unge

"Når det drejer sig om sårbare unge, der går og kæmper med, synes de selv, uoverskuelige problemer, kunne vi skele til et meget vellykket projekt i blandt andet Horsens. Det hedder 'Head Space' og består i al sin enkelthed af en gruppe frivillige, bredt kvalificerede voksne, som i rolige, neutrale omgivelser fører samtaler med de unge. Om stort set alt. Det kan være kærestesorger, vold i hjemmet, skoleproblemer, mindreværd, misbrug – eget eller forældres. Alt kan berøres. Og det virker," fastslår Mette Skaustrup.

Hverdag i Lystrup

Selv om det er det sociale område, der er hendes store hjertebarn, så er der mange forskellige opgaver, der skal varetages som vikarierende byrådsmedlem. Men det er Mette Skautrups egne værdier og hverdag, der kommer til at være hendes pejlemærke gennem hele perioden.

Siden februar har hun været bosat i Lystrup. Inden da boede i hun i Vejlby i en lang årrække.

"Jeg kan ikke sætte mig ind i alle detaljer i alle sager, og derfor er jeg nødt til at følge min egen overbevisning og bruge de ting, jeg oplever i min hverdag. Hvis vi en dag skal diskutere infrastruktur og trafikafvikling, vil jeg tage udgangspunkt i min viden om problemerne og udfordringerne på Sønderskovvej og Lystrupvej, som er mit lokalområde, eller de problemer, jeg oplever, når jeg fragter mig selv til og fra arbejde. Og så kan jeg også se og høre, at folk går meget op i indbrud og tryghed herude," siger hun.

Enligt medlem

Som enligt konservativt byrådsmedlem kommer hun til at trække rigtig meget på sit bagland i partiet.

"Så vender jeg lige nogle sager med dem. Marc skal have lov at holde sin orlov, men der kommer nogle store ting undervejs, som er væsentlige for mig at spare om. Blandt andet en ghettoplan, der skal være færdig midt juni. Det er et stort område, og rent procesmæssigt er det vigtig for mig at være i dialog med Marc, om hvordan man gør, " fastslår Mette Skaustrup.

424 personlige stemmer

Ved det seneste kommunalvalg fik Mette Skautrup 424 personlige stemmer. Hun stillede også op i 2013. Dengang fik hun 381 stemmer.

"Jeg kunne godt forestille mig at stille op til kommunalvalg igen, men der er ingen, der ved, hvordan verden ser ud om tre år, når vi skal tage stilling til det. Jeg synes, det er sjovt og spændende. Og så længe jeg synes det, så siger jeg ja," kommer det fra vikaren, som overtager Marc Pereras byrådsposter som magistratsmedlem og medlem af Økonomiudvalget.

Publiceret 30 May 2018 08:00

SENESTE TV