Foreningen Brabrand på skinner arbejder for at få et trinbræt, så passagerer kan stå af og på toget i Brabrand.

Foreningen Brabrand på skinner arbejder for at få et trinbræt, så passagerer kan stå af og på toget i Brabrand.

Trinbræt i Brabrand og Gl. Åby rykker tættere på

Foreningen Brabrand på skinner arbejder for, at regionaltogene skal stoppe i Brabrand. Onsdag behandler byrådet sagen, hvor også et stop i Åby-området er på dagsordenen

Af
Astrid Madsen

Hvorvidt der skal være et stoppested for et tog i Brabrand har længe været til debat. Foreningen Brabrand på Skinner har været blandt de varmeste fortalere for et trinbræt i det vestlige Aarhus.

”Det handler jo om, at vi i Brabrand har tog, der kører forbi mange gange i timen på strækningen. Vi vil gerne have togene til at stoppe. Der er rigtig mange indbyggere i Brabrand, der bruger lang tid på at holde i kø. Især i trængselsperioder om morgenen og eftermiddagen. Og det er skørt, når der kører mere eller mindre halvtomme tog kører forbi to gange i timen,” siger projektleder i Brabrand på Skinner Paw Simon Krogh.

Sådan kan et trinbræt i Brabrand, hvor regionaltog kan stoppe, se ud.

Sådan kan et trinbræt i Brabrand, hvor regionaltog kan stoppe, se ud. Visualisering: Møller & Grønborg

Derfor har foreningen, som er en borgerdrevet gruppe med repræsentanter fra blandt andre Brabrand Erhvervsforening og Brabrand-Aarslev Fællesråd, arbejdet på at få opbakning til det ekstra stop. Og det virker nu til at være ved at lykkes.

”Vi har allerede, da vi fik penge til en VVM-undersøgelse (en Vurdering af Virkninger på Miljøet) til letbanen, undersøgt strækningen, der går fra Aarhus banegård og til en eventuelt kommende Brabrand station på vej mod Silkeborg,” siger Enhedslistens Keld Hvalsø, der er formand i Teknisk Udvalg ved Aarhus Kommune.

Han understreger, at det endnu ikke er vedtaget, at der skal være en station i Brabrand, men han siger samtidig, at det har været tankerne hos Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø længe. Altså at det er en mulighed, der er blevet undersøgt. Og at det ikke er det eneste, der er på tegnebrættet.

”Det er ikke kun Brabrand, men også Gl. Åby eller Åbyhøj hvor et togstop er på tale. Det er et område, hvor der både er meget erhverv, men hvor der også bliver bygget mange boliger. Så hovedparten af dem, der skal betjenes af en station i Gl. Åby, er fremtidige beboere,” siger Keld Hvalsø.

Tog i stedet for letbane

I stedet for en løsning, hvor letbanen kommer til at køre langs med Søren Frichs Vej, så er tanken, at regionaltog skal dække strækningen sammen med busser. Det vil i så fald betyde stoppested for regionaltog både på strækningen mod Brabrand og mod Gl. Åby-Skanderborg. Men at byrådet vil foreslå det, er ikke ensbetydende med, at togstoppestederne er sikret.

”Når vi laver et høringssvar, og vi peger på noget, så kan vi kun udtale os som udtalepartner. Beslutningen ligger på Christiansborg,” siger Keld Hvalsø.

Og det er de godt klar over i Brabrand på Skinner.

”Vi har en stor opgave foran os. Aarhus Kommune kan hjælpe på den måde, at de kan sende os af sted med opbakning. Det, vi mangler for at komme videre, er en uvildig teknisk og økonomisk afdækning af vores forslag. Det er afgørende for vores videre dialog med Folketing, Regering og Trafikstyrelse.” siger Paw Simon Krogh fra Brabrand på skinner.

Hvordan det præcise forslag kommer til at se ud, bliver besluttet på næste byrådsmøde, som er 23. maj.

Publiceret 23 May 2018 10:15

SENESTE TV