Aarhus Katedralskole har gjort alle 1.g-klasser karakterfrie. Foto: Danni Paulsen

Aarhus Katedralskole har gjort alle 1.g-klasser karakterfrie. Foto: Danni Paulsen

Aarhus-gymnasier: Gode erfaringer med karakterløse klasser

Både i det centrale og vestlige Aarhus melder gymnasierne om positive effekter af ikke at give karakterer

Af
Danni Paulsen

De seneste år har mange danske gymnasier eksperimenteret med karakterfri klasser, hvor eleverne får en såkaldt formativ evaluering på deres indsats og afleveringer i stedet for et tal mellem -3 og 12.

Tilbagemeldingerne fra gymnasierne har været positive, og det er de også i Aarhus.

Aarhus Katedralskole havde sidste skoleår en enkelt karakterfri 1.g-klasse, men erfaringerne var så gode, at man i indeværende skoleår har valgt, at det skulle gælde samtlige 1.g-klasser.

"Vi tror på, at det gør noget for deres læring på sigt. Man bliver stadig evalueret - både mundtligt og skriftligt, men uden tal. Og det kan løsne op for den voldsomme karakterfokus, der er i dag," siger rektor Lone Eibye Mikkelsen.

1.g'erne har fået karakterer i foråret, da de før sommer skal have karakterer i de fag, de afslutter. Men den karakterfri start er ifølge rektoren oplagt.

"De fik jo mange karakterer i folkeskolen, og det er de meget fokuseret på, når de starter. Vi vil hellere sige til dem, at de skal fokusere på at lære noget. Give dem en pause fra tallene og vise dem, hvordan læringskulturen er i gymnasiet først."

Og initiativet har fået ros fra både lærere og elever, som mener, det har skabt en langt større fokus på læring.

"Ifølge eleverne fokuserer man langt mere på at blive bedre end på at gøre det, man forventer, kan give en god karakter," lyder det fra rektoren, der også har fået positive meldinger fra elevernes forældre.

Undersøgelser viser, at en tredjedel af danske unge er stressramte, og Lone Eibye Mikkelsen tror, en karakterfri start kan afhjælpe det.

"Vi synes, det her flytter fokus det rigtige sted hen. Eleverne bliver også mere trygge ved hinanden, når der ikke er et karakterræs i klassen. Man kommer roligt ind i en læringsproces, og det tager presset af de unge mennesker, der ellers ville måle sig selv i forhold til de andre i stedet for at evaluere egen præstation og hvordan, de bliver bedre."

Også på Langkaer Gymnasium i Tilst er man midt i et karakterfrit forsøg. I år gælder det to klasser.

"Tidligere har vi kørt vores eget lille forsøg, og der var det lærernes klare opfattelse, at eleverne blev dygtigere," siger vicerektor Marie Kongskov.

Får eleverne en aflevering med karakter tilbage, så er tallet det eneste, de bider mærke i

Når skoleåret er ovre, skal elevernes oplevelse evalueres, men lærerne er meget tilfredse med effekten.

"De er meget positive. Især i forhold til skriftlige afleveringer. Der har vi helt droppet karaktergivningen - ikke kun i forsøgsklasserne - fordi erfaringer viser, at får eleverne en aflevering med karakter tilbage, så er tallet det eneste, de bider mærke i."

Vicerektoren mener også, at karakterfrihed kan være med til at fjerne lidt af presset på de unge mennesker.

"Vi vil gerne skabe et trygt læringsmiljø og fjerne den der følelse af hele tiden at blive vurderet. Et miljø, hvor man tør stille de dumme spørgsmål, begå fejl og lære af dem."

Artikelserie: Karakterer er ikke alt

Vi går ind i den tid, hvor danske medier publicerer den ene artikel efter den anden om 12-tals-piger eller ’superstudenter’ med lutter 12-taller på karakterbladet. Dem har du også kunnet læse om her i avisen, men i år forsøger vi at anskue eksamensperioden fra en anden vinkel.

Aldrig har så mange unge været stressramte, og det skyldes blandt andet det karakterræs, der synes intensiveret år efter år. Karakterer er ikke et spørgsmål om liv eller død, succes eller fiasko. Det er flere af samfundets mest fremtrædende personer et levende bevis på. Nogle af dem kan du møde i denne artikelserie, hvor vi også sætter spot på karaktersystemet og dets konsekvenser.

Publiceret 22 May 2018 11:00

SENESTE TV