sognepræst Jacob Holm, Fredens sogn.

sognepræst Jacob Holm, Fredens sogn.

Konfirmation – en folkelig begivenhed

Af sognepræst Jacob Holm, Fredens sogn.

”At gå til præst” og blive konfirmeret er lovfæstet ved kongelig anordning i Danmark. De unge, der vælger at blive konfirmeret, opøver en fortrolighed gudstjenesten og de møder de store spørgsmål om liv og død i en samtale med en præst. Den undervisning i kristendom, de har mødt i skolen, suppleres med en åndelig saltvandsindsprøjtning af salmer, bønner og ritualer.

Årets konfirmationer er historien om, at der vitterlig er dage, hvor der ikke er plads nok i kirken. I april og maj er kirkerne spækket med spændte konfirmander og festklædte mennesker. I en del kirker er der ikke plads til alle, der ønsker at komme til gudstjenesten, selvom de gerne ville og mangler noget ved at være én af de gæster, der kun er inviteret med til festen bagefter.

I 2016 blev 45372 konfirmeret i Folkekirken i Danmark. Det svarer til 67,8 % af alle unge. I Århus Stift var tallet 7019, hvilket svarer til 77,2 % af de unge. Hvis hver konfirmand i gennemsnit inviterer 30 gæster, så er mere end hver 4. dansker til konfirmationsfest. Hertil skal lægges alle dem, der kender én, der skal konfirmeres, men som ikke skal med til festen, men som sender et telegram eller hejser flaget.

For butikker, restaurationer og hoteller er konfirmation af stor betydning. Næst efter julemåneden er april-maj det dét tidspunkt på året i Danmark, hvor der bruges flest penge på fest. Gallup oplyser, at der arrangeres konfirmationsfester i hjemmet, forsamlingshuset eller i byen for over 1,3 milliarder kroner. Hertil kommer indkøb af gaver.

Konfirmationen betyder noget for unge i dag. Den er én af livets store begivenheder, der markerer en overgang fra barn til voksen, fra at have forældre ved sin side til selv at stå foran alteret og blive velsignet som enestående i Guds øjne. Undersøgelser et par år tilbage viser, at for rigtig mange er festen og det i kirken mindst lige så vigtigt som gaver og penge. Og hvorfor må de unge ikke også skele til gaver og penge på denne dag? Vi kunne jo aldrig drømme om at spørge brudepar om festen og gaverne er vigtigere for dem end dét i kirken.

Kirketider Aarhus Søndre Provsti

10. maj

Beder. kl. 11.00 Brian Ravn Pedersen.

Fredens. kl. 10.00 Jacob Holm.

Holme. kl. 10.00 Kirsten Hald.

Kolt. kl. 10.30 Gitte Adelgaard.

Malling. kl. 9.30 Christine Bugge.

Mårslet. kl. 10.00 Signer Høg.

Ormslev. kl. 10.00 Ane Bjerregaard.

Ravnsbjerg. kl. 10.00 Edith Østergaard.

Skåde. kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard.

Tiset. kl. 10.00 Jette Rosenberg Christiansen. Konfirmation.

Tranbjerg. kl. 10.00 Anja Stokholm. Konfirmation.

Tulstrup. kl. 10.00 Kasper Hansen.

Viby. kl. 10.00 Lise Barnkob.

13. maj

Astrup kl. 10.00 Anne Vejbæk. Konfirmation.

Beder kl. 9.30 Emmy Haahr Jensen.

Fredens kl. 10.00 Jacob Holm.

Holme kl. 10.00 Kirsten Hald.

Kolt kl. 10.30 Gitte Adelgaard.

Malling kl. 11.00 Emmy Haahr Jensen.

Mårslet kl. 10.00 Kasper Hansen.

Ormslev kl. 10.00 Ane Bjerregaard.

Ravnsbjerg kl. 10.00 Malene Vangsøe Bitsch.

Skåde kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard.

Tranbjerg kl. 10.00 David Kessel.

Viby Kl. 10.00 Lise Barnkob.

Publiceret 12 May 2018 08:00

SENESTE TV