Præsteklumme:

“Because you’re worth it”

Af
Af Iben Vinther Nordestgaard

sognepræst i Elsted Pastorat

 Det er nok de fleste, der på et eller andet tidspunkt har udtalt de i overskriften så berømte ord fra L'Oréals slogan fra midten af 2000-tallet, der i sin oprindelige ordlyd fra 1973 lød ”Because I'm worth it”.

Et slogan, der sikrede det franske firma en skyhøj indtjening og en legendarisk signatur, som ifølge L'Oréal tillige blev brugt som statement i kvindebevægelsens frigørelseskamp. Ifølge andre er sloganet blot et perfekt symbol på den banale narcissisme, som kendetegner det tidlige 21. århundredes kapitalisme. Hvordan man nu end forholder sig til disse ord, er det et faktum, at cirka 80 procent af alle kvinder genkender og responderer positivt derpå. Det er da nu engang et imponerende tal!

I skrivende stund hungrer et ligeledes imponerende men helt andet tal sammensat af både mænd og kvinder efter at høre sloganets befriende ord fra højeste sted. Det er på ingen måde banal narcissisme eller kendetegn på vor tids kapitalisme, der får dem til håbefuldt at spidse ørerne efter den anerkendelse, som sloganet i al sin enkelhed lader hver enkelt af dem nyde.

Nej, på ingen måde!

Det er ikke første gang, vi har været i denne situation, hvor vi længselsfuldt venter på beskeden i ord og handling, at vi er det hele værd. Ja, Gud ved hvilken gang! For det er påsketid og igen i år lyder beskeden fra allerhøjeste sted – denne Vor Herres mere end legendariske signatur, der i bogstavelig forstand skænker os en skyhøj indtjening – og det til evig tid. Helt uden organiseret forsvar, uden behov for hævdelse af vore gerninger i det levede liv, ja helt uden noget at forhandle med, sker der det forunderlige, at vi får alt givet. Det giver mod til at leve livet og skænker os et nyt blik på vor verden og vor næste.

Påskens budskab lyder til alle – et offentligt budskab af utrolig karakter – men som dog er til at tro på. Med det budskab vil vi aldrig møde vor næste med et ”Are you worth it” men altid ihukomme Guds milde evangelium om vores synders nådige forladelse og således gøre rigt brug af L'Oreals slogan:

”Because you're worth it”.

Publiceret 07 April 2018 07:00

SENESTE TV