Christian Poulsen, der er indehaver af CP Byg, kan nu se sit boligbyggeri skyde op på Thorsvej i Åbyhøj. De 18 lejligheder, der ligger i fem punkthuse og et længehus, er allerede solgt - fire af dem kom i budrunde, da der var rift om dem.

Christian Poulsen, der er indehaver af CP Byg, kan nu se sit boligbyggeri skyde op på Thorsvej i Åbyhøj. De 18 lejligheder, der ligger i fem punkthuse og et længehus, er allerede solgt - fire af dem kom i budrunde, da der var rift om dem.

Thors Have i Åbyhøj:

Omstridte boliger revet væk i budrunde

Alle nybyggede lejligheder, der var udsat for massive protester, er nu solgt på Thorsvej

Af
Louise Nyvang Burmeister

Håndværkerne er stadig i fuld gang på Thorsvej 6A i Åbyhøj, men de 18 ejerlejligheder, der forventes at stå færdige 1. juni, er allerede solgt.

Det er derfor en meget tilfreds bygherre Christian Poulsen, indehaver af CP Byg, der tager imod avisen på byggepladsen.

“Salget er gået over al forventning. Vi står med en rigtig god følelse i dag. Det er blevet et godt produkt, som giver en god sammenhæng med området,” mener Christian Poulsen.

LÆS OGSÅ: Fjernvarmegrunden: Nu får de endelig en lokalplan

Forløbet gik dog ikke stille af sig af sig. Grunden, der ligger lige op til Åby Park og hvorpå der tidligere lå et fjernvarmeværk, mente mange, lokale borgere skulle gives tilbage til parken, som den tidligere havde været en del af.

I forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan for området, blev der hængt bannere op i byen, og der blev demonstreret.

Fire-fem år gik der, fra CP Byg købte grunden, og til lokalplanen blev endeligt vedtaget.

“Der var en del polemik. Mange har haft en mening om byggeriet, og mange var bange for, hvad der skulle ske. Hele processen trak i langdrag. Det var en tung omgang,” siger Christian Poulsen.

Kedelrumsplaner droppet

Det endte med, at han fik lov til at bygge boliger på grunden. Et af de fem punkthuse blev flyttet efter borgerprotester, så det ikke som oprindeligt planlagt lå meget tæt op ad Elværket - områdets ny kulturhus. En plan om at bevare den gamle kedelrumsbygning på grunden måtte droppes.

“Det kunne simpelthen ikke svare sig energimæssigt at renovere den gamle bygning. Også udformningen af bygningen satte nogle begrænsninger. Lokalerne kunne ikke blive ordentligt gennemlyst. Det oprindelige kælderrum er dog bevaret,” fortæller Christian Poulsen.

LÆS OGSÅ: Sagen om fjernvarmegrunden er slut: "Vi er trætte og skuffede"

Den gamle kedelrumsbygning bød også på flere uforudsete oplevelser.

“Der har været en del aktivitet. Der er blevet spraymalet, terroriseret og ødelagt ting. Folk brød ind i lokalerne, og garagen blev brændt ned,” fortæller Christian Poulsen.

Lidt rester fra den oprindelig fjernvarmegrund lever dog videre. En betonkant er blevet bevaret rundt om et af punkthusene, der vender ud mod parken.

“Det er fundamentet fra den gamle gastank. Det giver en flot ramme om huset, og så er det planen, at der skal stå nogle bænke på den,” siger bygherren, der glæder sig over, at rejsegildet blev modtaget positivt.

“Alt i alt står vi med en god følelse nu. Det har selvfølgelig været træls og frustrerende til tider. Men vi er meget tilfredse med resultatet, som i min optik forskønner området. Og det var dejligt at møde mange glade naboer og kommende boligejere til vores rejsegilde,” siger Christian Poulsen.

Også områdets beboere kigger nu fremad. Thorkild Ibsen, der er medlem af Åbyhøj Fællesråd og formand for Elværket Åbyhøj.

“Vi har kæmpet meget for, at der ikke blev bygget på grunden, og samlede mange underskrifter, men den gik ikke. Nu ser vi fremad, og ser på hvordan vi få et godt naboskab,” siger Thorkild Ibsen.

Boligområdet har fået navnet Thors Have.

 

Publiceret 02 April 2018 17:00

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.