Vesterbro Torv skal omdannes til et egentlig torveareal omkranset af store træer. Skitse: Aarhus Kommune.

Vesterbro Torv skal omdannes til et egentlig torveareal omkranset af store træer. Skitse: Aarhus Kommune.

Vesterbro Torv bliver ændret totalt

Torvet har i mange år trængt til et løft, mener Kristian Würtz

En total omdannelse af Vesterbro Torv og Frederiks Allé, der vil skabe plads til flere og give bedre forhold for fodgængere, cyklister og buspassagerer. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune om de første konkrete planer i den såkaldte Mobilitetsplan, der nu snart kan føres ud i livet.
Magistraten har i denne uge godkendt Mobilitetsplanen, som politikerne skal tage endelig stilling til på et byrådsmøde i begyndelsen af 2018.
”Det glæder mig, at vi nu kommer endnu tættere på at få gennemført nogle af de vigtige projekter, der findes i Mobilitetsplanen. Specielt Vesterbro Torv har i mange år trængt til et løft, og derfor er det glædeligt, at vi med den foreslåede løsning både kan skabe et rigtigt torv, hvor man har lyst til at opholde sig, får plads til cykelstier og buslommer og samtidig kan fjerne noget gennemkørende trafik,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.
LÆS OGSÅ: Vesterbro Torv omdannes fra trafikkaos til samlingspunkt
”Målet for mobilitetsplanen er i bund og grund at skabe plads til flere i Aarhus. Samtidig skal vi også sikre os, at vi får en grønnere by, hvor det er rart at opholde sig og trygt at færdes. Det gør vi ved at finde den rette balance mellem den kollektive trafik, cyklister, fodgængere og biltrafikken, og denne plan er et rigtig godt skridt på vejen,” mener Kristian Würtz.
Byrådet har afsat 50 millioner kroner til følgende planer:
Vesterbro Torv omdannes til egentligt torveareal med mulighed for byliv i solsiden og bedre forhold for fodgængere, cyklister og buspassagerer. 25 millioner kroner.
Sikring af gader i City med meget fodgængertrafik af hensyn til fredeliggørelse efter anmodning fra politiet. 5 millioner kroner.
Fredeliggørelse af lokalområder - mindre omdannelser af gaderum i boligområder med henblik på at sænke hastigheden, reducere den gennemkørende trafik og skabe mere plads til grønt. 10 millioner kroner.
En større omdannelse af Frederiks Allé fra Frederiksbjerg Torv til Frederiksbroen for at forbedre sikkerhed og fremkommelighed på Midtbyens mest uheldsbelastede strækning.
jr
 

Publiceret 11 December 2017 12:45

SENESTE TV