Nye Borgerlige fremsætter skoleudspil fra S:

"Jeg håber ikke, det var valgflæsk"

"Lars render lidt en åben dør ind," lyder det fra Socialdemokratiet

Med under en uge tilbage af kommunalvalgkampen afslørede Socialdemokratiet i Aarhus og borgmester Jacob Bundsgaard overfor Lokalavisen Aarhus et nyt skoleudspil.
Et udspil, der foreslår at give de aarhusianske skoler langt større frihed, end tilfældet er i dag, mens den kommunale kontrol skal mindskes markant. Derudover foreslås det, at skolerne skal fritages for de mange tests og det dokumentationskrav, der er i dag.
Hos såvel Venstre som SF vækkede timingen for udspillet undren, men alligevel var der stor glæde over, at Socialdemokratiet var 'kommet til fornuft'.
“Det glæder mig, at socialdemokraterne nu efter fire år har gjort sig nogle tanker om folkeskolerne. De seneste år har de været optaget af at beskære og effektivisere," udtalte Venstre-leder og Børn og Unge-rådmand Bünyamin Simsek til Lokalavisen Aarhus.
LÆS OGSÅ: Nyt udspil: S vil fjerne tests og give skoler mere frihed
Også hos Nye Borgerlige glæder man sig over udspillet. Endda så meget, at man nu fremsætter det som officielle forslag til byrådet.
“Politikere skal bedømmes på deres handlinger, mere end deres ord. Derfor fremlægger vi nu disse forslag i byrådsalen. Så må vi jo se, om Socialdemokratiet og SF står bag, hvad de lige selv har sagt i valgkampen. Vi vil gerne anerkende, at de nu endelig - efter fire års ørkenvandring - er vågnet op Jeg har i fire år forsøgt at få mere frihed til folkeskolerne, men hver gang har S og SF vendt tommelfingeren ned. Nu var det så valgtid, og så foreslog de gudhjælpemig stort set selv de samme ting, som de har arbejdet imod. Det kan man så mene om, hvad man vil, men jeg vil hellere glæde mig over, hvis det så rent faktisk ender ud i målbare resultater til gavn for elever, lærere og forældre,” siger Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen til Lokalavisen Aarhus.
Han understreger, at der ikke er tale om politisk drilleri.
“Jeg fremsætter de her forslag, fordi de er gode forslag. Man kan jo undre sig over, at S og SF ikke selv har fremsat dem i løbet af de seneste fire år, men nu er det åbenbart deres nye holdning, og så synes jeg da ikke, vi skal spilde tiden. Folkeskolen hungrer efter mere frihed og bedre muligheder for at bruge tiden på det, der giver værdi for eleverne, og ikke for nogle kontorfolk, der skal have statistikker og rapporter.”
Så du gør det ikke for at teste, om der var tale om valgflæsk fra S?
"Jeg må gå ud fra, at de har ændret holdning. At de rent faktisk har lyttet og er blevet klogere. Jeg tror og håber ikke, det er valgflæsk, for så er det da virkelig at pisse på folk. Så har man diskvalificeret sig selv til at være borgmesterbærende parti, og det tror jeg ikke, de vil. Det her vil virkelig revolutionere folkeskolen på en god måde, og når jeg kan se, at der pludselig er flertal for forslag, jeg tidligere har fremsat, så skulle jeg gøre mit arbejde dårligt, hvis ikke jeg greb chancen."

S: Render åben dør ind

Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus, Peder Udengaard, ser frem til at få Nye Borgerliges forslag behandlet i byrådet.
"Vi er bare glade for interessen i Socialdemokratiets politik, så vi er da positive overfor Nye Borgerliges forslag," konstater Peder Udengaard og understreger, at forslagene ikke ligefrem er afskrift af udspillet.
"Der er nogle nuanceforskelle. Blandt andet at at folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte deres ferieplan. Det punkt har Lars Boje Mathiesen vist fremført tidligere i byrådet, men det er ikke en del af vores udspil."
Hvorfor har Socialdemokratiet ikke fremsat forslagene fra udspillet endnu?
"Det er jo noget, vi har arbejdet med i mange år, men vi skal også sørge for, at det foregår på en ordentlig og grundig måde. Jeg er glad for, at Nye Borgerlige melder sig på banen. Lars render lidt en åben dør ind. Vi er i gang med at arbejde videre med det, men det er fint, at der allerede nu fremsættes forslag. Jeg har alligevel noteret mig, at flere partier gerne vil have sagen belyst i Børn og Unge-udvalget."
Han roser jer jo for endelig at komme på banen. Hvorfor er årsagen til, at I har ændret holdning til det her?
"Vi taler om et område, der har været igennem en af de største reformer i nyere tid, og der er det meget naturligt lige at lande på benene, før man begynder at foretage drastiske ændringer. Mens man har vurderet effekterne af Folkeskolereformen har vi dog været med til at friholde skolerne for de effektiviseringskrav, der har været på andre områder. Men nu mener vi, at tiden er moden til at kigge på det."
(Opdatering kl. 13.35: SF har også indsendt beslutningsforslag til byrådet om at sætte skolerne fri af læringsplatforme)

Lars Boje Mathiesen har sendt følgende forslag til behandling i byrådet 13. december:

1) Folkeskolerne i Aarhus frisættes for alle kommunalbestemte krav om dokumentation.

2) Aarhus kommune søger staten om frikommune status, så hver enkelt skole får størst mulig indflydelse på hvilke test og rapporter de ønsker at udfærdige.

3) Det gøres frivilligt for den enkelte skole om man ønsker at implementere digitale læringsplatforme.

4) Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan i overenstemmelse med tankerne bag det socialdemokratiske frihedsbrev.

5) Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte antal lektioner i hvert fag, sålænge de lever op til folkeskoleloven.

6) Rådmanden for Børn og Unge fremlægger i samarbejde med skolerne en skrivelse, som viser samtlige konkrete områder, hvor skolerne reelt set ville kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal bestemt styring.

Publiceret 05 December 2017 10:30

SENESTE TV