Debat:

SF, DF og Enhedslisten er udemokratiske

Af
Philip Nordstrøm Kandidat ved KV17 (S)

Valgdagen 21. november nærmer sig med hastige skridt. Hvis du tror, at det er de personlige stemmer, der er afgørende for, hvem der får en plads i byrådet, gælder det kun ved nogle partier.
For eksempel har Enhedslisten, SF og DF partiliste, hvor det er partiets medlemmer, som bestemmer, hvem der skal vælges. Vælgernes personlige stemme til en kandidat er stort set sat ude af spil.
Ved valget i 2013 blev Jan Ravn Christensen fra SF genvalgt til byrådet, selvom han fik færre stemmer end to andre SF-kandidater. Disse to kandidater blev ikke valgt.
Jeg synes, det er udemokratisk.
Valgforsker professor Jørgen Elklit ved Aarhus Universitet mener ligeledes, at det mindsker vælgernes indflydelse på at bestemme, hvem der skal sidde i Aarhus Byråd. Han mener, at det er udtryk for mistillid til vælgerne.
I år stiller otte ud af 17 partier op på partiliste i Aarhus mod kun fem ved valget i 2013. På landsplan er cirka 70 procent af alle kandidatlister sideordnet opstillede, men i Aarhus er det kun lidt mere end halvdelen.
Socialrådmand Thomas Medom er et forbillede for mig. Han arbejder, som jeg, med at sikre bedre vilkår for kommunens udsatte borgere.
Når vi sidder i valgpanel sammen, er han velforberedt og lyttende. Så langt så godt, da jeg ikke anerkender SF's måde at opstille kandidater på.
I Socialdemokratiet har vi sideordnet opstilling, hvilket betyder, at det er de personlige stemmer, der er afgørende for, om jeg kommer ind i byrådet.
Jeg mener, det er vigtigt, at vælgerne kan vælge den kandidat, man er mest enig med.
Jeg er nummer 13 på stemmesedlen og kan med god sandsynlighed vælges ind, såfremt jeg får personlige stemmer nok.
Jeg vil især arbejde for en sammenhængende socialpsykiatri og tidlig indsats, værdig ældrepleje, gode normeringer i daginstitutionerne, bedre rammer for specialundervisning, tovoksenordninger i folkeskolerne og en antimobningsindsats.
Jeg håber på dit kryds på tirsdag.
 

Publiceret 16 November 2017 18:00

SENESTE TV