Debat:

For få pædagoger omkring vores børn

Af
Thomas Medom (SF) Social- og beskæftigelsesrådmand

Som far, gift med en pædagog og byrådspolitiker kender jeg til den alt for travle hverdag i vores børnehaver og vuggestuer.
Dagligt bruger over 18.000 børn de mange dagtilbud, der er i Aarhus, og der er ingen tvivl om, at de møder høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og et engageret personale.
Men der er heller ikke tvivl om, at personalet er presset på tiden og dermed muligheden for at stimulere aktiviteter og udvikle trygge miljøer for børnene. Der skal være tid til de nære relationer, omsorgen og udviklingen af det enkelte barn og barnets indtræden i fællesskabet.
Normeringerne er ikke gode nok, Aarhus befinder sig i midterfeltet blandt kommunerne, og det er ikke godt nok.
I SF har vi større ambitioner, Aarhus bør ligge i toppen og som det mindste leve op til BUPL's normeringsforslag med én fuldtidsansat til tre vuggestuebørn og én fuldtidsansat til seks børnehavebørn.
Der er brug for flere pædagoger og mere uddannet personale omkring børnene, fordi det er i de tidlige år, fundamentet for børnenes fremtid dannes.
SF er klar over, at der skal en politisk prioritering af kommunens ressourcer til at løfte normeringerne i de aarhusianske daginstitutioner.
Derfor ønsker vi, at byrådet i samarbejde med de faglige organisationer, forældre og medarbejdere i foråret 2018 igangsætter en analyse af de faktiske normeringsforhold.
Analysen skal være klar til at indgå i budgetforhandlingerne 2018 og dermed sikre, at Aarhus Kommune lever op til BUPL's minimumsnormeringer.
 

Publiceret 16 November 2017 18:00

SENESTE TV