Debat:

Vi kan gøre det bedre

Af
Philip Nordstrøm

byrådskandidat for Socialdemokratiet

8 ud af 10 lærere oplever ikke, at eleverne får den støtte, de har behov for, viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening.
Lærerforeningen har i løbet af skoleåret 2016/17 spurgt lærerne i landets 37 kommuner om deres opfattelse af inklusionen. 5.223 folkeskolelærere svarede på en række spørgsmål, og Aarhus var en af de kommuner som deltog.
De adspurgte lærere har alle inkluderede elever i deres klasser. Det er elever med særlige behov, som tidligere ville have fået specialundervisning, men som nu går i en almindelig folkeskoleklasse i stedet for. Det kan være elever med ADHD eller autisme.
Samtidig mener 84 procent af lærerne heller ikke, at de bliver tilgodeset, når der er flere elever med særlige behov i klasserne, når arbejdsopgaverne bliver fastlagt. 63 procent oplever, at de ikke kan få kvalificeret hjælp til elever, når de har brug for det.
Kun 28 procent af medlemmerne i undersøgelsen svarer bekræftende på, at man på skolen har haft en drøftelse med ledelsen om, hvordan man kan arbejde inkluderende, og at man har udarbejdet mål og strategi. Godt halvdelen af medlemmerne har heller ikke, blandt ledelse og lærerne, udarbejdet brugbare handleplaner og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber skal udmøntes.
Det kan være en god idé at have de børn, der før blev sendt til specialundervisning med i de almindelige klasser, men som lærer ved jeg, det kan gå ud over alle elevers faglige udvikling og sociale trivsel, når der ikke er den nødvendige støtte.
Det kan også gå ud over lærernes trivsel. I 2016 var antallet af påbud for vold mod lærere meget højt. I halvdelen af de 22 påbud, som er givet til almindelige folkeskoleklasser, forklarer lærerne og skolelederne, at volden forekommer ved, at de har svært ved at inkludere de mange børn med særlige behov.
I det nye budgetforlig i Aarhus er der afsat 2 mio. kr. årligt til specialundervisning i skolerne. Det er glædeligt, at vi nu får styrket specialundervisningen på vores 46 skoler, da vi kan gøre det bedre.

Publiceret 12 November 2017 06:00

SENESTE TV