Temafoto

Temafoto

Brobyggere på vej til psykisk syge i Aarhus

Psykisk syge patienter i Aarhus får nu bedre hjælp til at klare overgangen fra behandlingspsykiatrien til de kommunale tilbud

På et møde fredag blev Aarhus Kommune og Region Midtjylland enig om at opruste indsatsen for borgere med psykisk sygdom.
Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
Centralt i aftalen er, at Aarhus Kommune vil ansætte to nye brobyggere, der vil få til opgave at følge borgere tæt fra regionspsykiatrien og til de kommunale tilbud for at skabe en bedre overgang mellem sektorerne.
Brobyggerne skal blandt andet hjælpe patienterne med at finde bolig, forsørgelse, aktiviteter og videre behandling og ved at etablere kontakt til frivillige organisationer, der også kan hjælpe. Brobyggerne ansættes af kommunen, men får arbejdspladser stillet til rådighed af regionen.
LÆS OGSÅ: Gratis psykologhjælp til unge betaler sig (selv)
Samtidig er region og kommune blevet enige om i fællesskab af videreføre projektet Morfeus, der har til formål at hjælpe unge med skizofreni, når de bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien, og de to parter har også forpligtet sig til at undersøge, hvordan de kan forbedre de procedurer og samarbejder, der i øvrigt eksisterer omkring overdragelsen fra region til kommune – herunder samarbejdet omkring de såkaldte udskrivningskoordinatorer.
På den måde håber parterne på i højere grad at forebygge genindlæggelser og nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage, hvor patienter venter på at blive visiteret til det rette kommunale tilbud efter endt behandling.
Udover de nye brobyggere har Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), desuden besluttet at afsætte en halv million de næste to år til at understøtte et såkaldt peer-guide projekt, hvor borgere, der selv har været igennem psykisk sygdom, bliver mentorer og hjælpere for patienter, når de bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien og skal finde tilbage til en almindelig tilværelse.
”Vi har i den seneste tid set triste eksempler på, at der behov for, at vi i kommunen finder nye muligheder for at støtte tæt op omkring de borgere, der kommer ud fra regionspsykiatrien. Den opgave tager vi på os med de her tiltag, og jeg tror de kan være med til at gøre en stor og vigtig forskel,” siger Thomas Medom.
LÆS OGSÅ: Aarhus Kommune erkender fejl i sag om 'Mors lille dreng': Vi kunne have gjort det bedre
Ifølge ham er det dog afgørende, at der fremover tilføres flere ressourcer til det stigende antal borgere, der har brug for massiv støtte for at finde tilbage til en normal tilværelse.
”Det er ikke nogen nyhed, at det psykiatriske område generelt er under pres, og med afsæt i disse nye tiltag skal vi fortsat arbejde for at etablere flere pladser og tilbud til de alvorligt psykisk syge, som kæmper med at slippe fri af behandlingssystemet – både i regionalt og kommunalt regi. Her er det afgørende, at vi – som med det kommende Borgernes Psykiatrihus og nu med flere brobyggere – finder løsningerne i tæt fællesskab med regionen,” siger Thomas Medom.
Det budskab er der opbakning til hos Regionen, hvor Henrik Gottlieb, der blandt andet er medlem af det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde, lægger vægt på betydningen af et tættere samarbejde med kommunen om den voksende udfordring.
”Det er klart, at vi har nogle udfordringer, og jeg tror at en del af dem kan afhjælpes ved at sikre, at vi har et overlap i stedet for et hul mellem regionen og kommunen. Men det ændrer ikke på, at vi må gå fremtiden i møde med en erkendelse af, at et stigende antal patienter med store vanskeligheder også skaber efterspørgsel efter et større antal pladser, og det er en udfordring, som vi håber, at regeringen i den kommende tid vil være med til at tage op,” siger Henrik Gottlieb.
dp

Publiceret 11 November 2017 10:30

SENESTE TV