Frederiksbjerg Skole gør op med søvnige elever

Eleverne på Frederiksbjerg Skole arbejder i denne uge med et helt nyt materiale, der skal gøre børnene, de unge og deres forældre mere bevidste om værdien af søvn

Det er vist ikke raketvidenskab, at manglende søvn påvirker ens koncentrationsevne. Men udover koncentrationsbesværet kan manglende søvn også give andre alvorlige konsekvenser. 
Der er i dag videnskabelig dokumentation for, at utilstrækkelig søvnlængde hos børn og unge medfører øget risiko for mistrivsel, overvægt, dårligere præstationer i skolen, stress og depression samt en øget risiko for skader og ulykker.
Omvendt har tilstrækkelig søvnlængde og god søvnkvalitet en positiv indflydelse på generel fysisk og psykisk velbefindende og funktion. Derfor er det slet ikke optimalt, hvis skoleelever får for lidt søvn, før de møder ind til time.  
LÆS OGSÅ: Kommunalvalget kom på på skoleskemaet på Gammelgårdskolen
Den viden vil Aarhus Kommune gerne udbrede. Derfor arbejder elever og medarbejdere på Frederiksbjerg Skole i denne uge med et helt nyt materiale, der skal gøre børnene, de unge og deres forældre mere bevidste om værdien af søvn. Skolen har i gennem flere år haft et fokus på søvn og søvnvaner, som har været sat på dagsordenen over for både medarbejdere, børn og forældre. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

”Selvfølgelig er der en grænse for, hvad vi som skole skal involvere os i, men når det har så afgørende betydning for læring og udvikling, giver det mening. Børn, der sover for lidt, får ADHD-lignende symptomer som koncentrationsbesvær og rastløshed. Når jeg siger det, spærrer forældrene øjnene op. Det er jo ikke af ond vilje, at de lader børnene være længe oppe, men for at nyde tiden sammen med dem. Men jeg kan også opleve en vis en lettelse, når de får skolelederens ord for, at børnene skal tidligere i seng,” siger Jette Bjørn Hansen, skoleleder på Frederiksbjerg Skole, i pressemeddelelsen.

Målet med denne uges projekt er at afprøve et materiale om søvn og betydningen af søvn, som kan tilbydes til alle Aarhus Kommunes 46 folkeskoler og to specialskoler. Materialet er udviklet i samarbejde med Frederiksbjerg Skole.

Ifølge konsulent Lis Fenger, der er med i projektet, er det helt afgørende at børn, unge og forældre kender til sunde søvnvaner.

”Man kan næsten ikke overdrive, hvor meget søvn betyder for børnenes og de unges trivsel, sundhed og læring. Det vil vi gerne i dialog med børnene om og derigennem forhåbentlig også deres forældre. Det handler ikke om løftede pegefingre, men om at få talt om at have gode, sunde vaner,” siger Lis Fenger i pressemeddelelsen. 
jwh. 

Fakta:

  • Nationale data fra 2014 viser, at 48 procent af de 11-årige er trætte om morgenen flere gange om ugen.
  • Dette tal stiger til 60 procent for de 13-årige og 70 procent for de 15-årige.
  • I Aarhus Kommunes elevtrivselsundersøgelse fra 2017 svarer 26 procent af eleverne i 0.-3. klasse, at de er trætte om morgenen. I 4.-6. klasse svarer 56 procent, at de er trætte flere gange om ugen eller hver dag. Det samme gør sig gældende for 67 procent af eleverne i 7.-10. klasse.
  • En betydelig andel af eleverne føler sig dermed ikke friske og veloplagte, når de møder i skolen. 

Publiceret 11 October 2017 15:00

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.