Fremtidens parkering i Aarhus:

Store uenigheder i byrådet

Visionerne for fremtidens parkering i Aarhus er på plads. Nu mangler der politisk enighed i byrådet

Af
Af Martin Jørgensen

Der skal sikres parkeringspladser til beboere og handlende i Midtbyen, bilparkering skal koncentreres i større parkeringsanlæg, og så skal den parkeringssøgende trafik i midtbyen reduceres. Det er nogle af målene fra mobilitetsplanen.

Men der er langt fra tanke til handling, og det kan være svært at spå om, hvordan parkeringssituationen i Aarhus kommer til at se ud i fremtiden på grund af de mange uenigheder i Aarhus Byråd omkring parkeringspolitikken.
LÆS OGSÅ: Det mener politikerne om fremtidens parkering i Aarhus

“Befolkningen har fået lov til at fremsætte, hvad de mener i den offentlige høring, som sluttede 15. september. Nu er det op til byrådet at blive enige om omfanget af betalingsparkering og beboerparkering i Aarhus midtby,” siger Jesper Frandsen, som er projektleder på mobilitetsplanen.

Han mener, at der i parkeringsanlæg i Midtbyen er en stor parkeringsreserve, der er dårligt udnyttet, og det er, ifølge mobilitetsplanen, målet at anvende parkeringsanlæggene før gadeparkering, da gaderum primært ønskes anvendt til andre formål.

Dette er en lokalisering over mulige, nye større p-anlæg i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Dette er en lokalisering over mulige, nye større p-anlæg i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Parkeringspolitik

Fremtidens parkeringssituation i Aarhus afhænger altså af, hvad man bliver enige om i byrådet i forhold til parkeringspolitikken. I øjeblikket arbejdes der på at danne sig et overblik over de høringssvar, som er blevet modtaget, mens planforslaget har været i offentlig høring siden 15. september.

Herefter vil man gøre sig overvejelser over, hvilke forslag, der skal indarbejdes i den endelige plan, og det tager tid - ligesom den politiske beslutningsprocessen omkring parkeringspolitikken gør.

“Vi har hele tiden været bevidst om, at det er det siddende byråd, der skal vedtage det, da det er dem, der har været med i processen,” siger projektlederen.

Gammel idé til virkelighed

Ingerslevs Boulevard er, ifølge planforslaget, ét af de steder, hvor et af fremtidens parkeringshuse kan komme til at være.

Det tilstræbes, at parkering i anlæg fremover skal være billigere end gadeparkering, så man på den måde øger incitamentet for bilister til at prioritere parkeringshuse.

“Det er en gammel idé om at lave en parkeringskælder under torvet, og det kan godt blive til virkelighed, men det kræver nye tiltag, hvis det skal kunne lade sig gøre,” siger Jesper Frandsen.
LÆS OGSÅ: Gadeforbedring: Sådan kan en almindelig midtby-gade komme til at se ud

Pladsen på Ingerslev Boulevard skal bevares, og de praktiske funktioner, som den har i dag, skal der ikke pilles ved.
I forhold til parkeringspotentialet i netop dette område, har tanken været at finde private investorer, der har lyst til at lave en parkeringskælder, men det er ikke sådan lige til.

“Der er god plads til det, men det er rasende dyrt, og det vil kræve, at folk skal betale for at parkere i den,” siger Jesper Frandsen og tilføjer:

“Så længe det er gratis på overfladen, er der ikke den store efterspørgsel på at lave en parkeringskælder, så derfor har der ikke været nogen interesse.”

En endelig vedtagelse af parkeringspolitikken kommer i slutningen af året.

Publiceret 26 September 2017 16:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV