Ny plan skal gøre det bedre at være cyklist i Aarhus

Cykelhandlingsplan vil kræve betydelige ressourcer at gennemføre

Et mere sammenhængende net af cykelruter og bedre cykelforhold både i midtbyen og i forstæderne. Sådan lyder nogle af forslagene til en ny cykelhandlingsplan for Aarhus, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), glæder sig over, at aarhusianerne er glade for deres cykler, og at cykeltrafikken på trods af byens karakteristiske stejle bakker og lange afstande til oplandsbyerne er steget med hele 18% siden 2011.
Hvilket er væsentligt mere end væksten for de øvrige transportformer i Aarhus.   
”Udviklingen i antallet af cyklister glæder mig enormt. Men det er afgørende, at vi ikke hviler på laurbærrene, og at vi bygger videre på den positive udvikling,” siger han og peger på, at den nye cykelhandlingsplans fokus er at skabe en kommune, der er bedre forbundet.   
”Vi skal skabe et sammenhængende rutenet, der gør det let og enkelt at bevæge sig på to hjul over større afstande i kommunen. Samtidig skal vi skabe rekreative forbindelser, der gør det til en fryd for krop og sjæl at cykle. Og sidst, men ikke mindst, skal vi sørge for, at cyklister kan færdes trygt selv på de mest befærdede veje i midtbyen,” siger Kristian Würtz.  
Udkastet til den nye cykelhandlingsplan indeholder 11 overordnede initiativer, der tilsammen skal styrke Aarhus som cykelby og sikre en fortsat stigning i cykeltrafikken. Herunder nye ruter både i og uden for Aarhus by, opgradering af eksisterende stier, bedre parkeringsfaciliteter og øget sikkerhed.  
Med den kraftige stigning i cykeltrafikken er antallet af konflikter mellem cyklister indbyrdes og de øvrige trafikanter steget, og den nye plan indeholder derfor også en række initiativer, der fokuserer på adfærd og understøtter en god cykelkultur, lyder det i pressemeddelelsen.
”Aarhus skal være en behagelig cykelby for alle, hvor man naturligt tager hensyn til sine medtrafikanter. Vi skal også være Smilets By på cykelstierne,” siger Kristian Würtz.  
At gennemføre alle initiativerne i cykelhandlingsplanen vil kræve betydelige ressourcer, og planen skal derfor ses som en langsigtet plan, der kan sætte retning for den fremtidige indsats, understreger Teknik og Miljø.
I forlængelse af en høring af forslaget til cykelhandlingsplan udarbejdes derfor en plan, med forslag til hvilke konkrete initiativer og projekter, der skal prioriteres på kort, mellemlang og lang sigt.   
Forslaget til cykelhandlingsplanen sendes i høring i september og forventes at blive behandlet af byrådet i løbet af efteråret.
dp

Publiceret 13 September 2017 10:25

SENESTE TV