Debat:

Vi er fælles om at holde Aarhus ren

Af
Af Camilla Fabricius (S)

formand for Teknisk Udvalg. Peter Drejer og Anders Laursen

idémænd bag Rent Kvarter

Hvem har ansvaret for at holde Aarhus ren? Kommunen eller borgerne?
Debatten har kørt de seneste mange år, hvor nogle aarhusianere mener, at kommunen gør for lidt for at rydde op og holde pænt – og andre mener, at borgerne ikke tænker sig om og smider skrald på gaderne. Det rigtige svar på det stillede spørgsmål er nemt. Vi har et fælles ansvar.
Det her skal hverken læses som et surt eller moraliserende debatindlæg. Ingenlunde. Vi ønsker derimod at sætte fokus på det gode medborgerskab og give inspiration til, hvordan vi i fællesskab kan løfte opgaven: At holde Aarhus ren.
På Nørrestenbro findes eksempelvis en gruppe beboere, der har påtaget sig ansvaret for at være med til holde kvarteret rent. Gruppen kalder sig meget sigende 'Rent Kvarter'. Den første onsdag hver måned går denne gruppe af aarhusianere i fælles flok på gaden med kost og spand. Både stort og småt affald samles ind, og Rent Kvarter løfter en stor opgave med at holde rene gader på Nørrestenbro. Et eksempel på godt medborgerskab.
Egentligt burde det slet ikke være nødvendigt at samle så store mængder affald i byens gader. Kommunen indsamler flittigt aarhusianernes affald, og der er skraldespande, affaldscontainere og affaldsøer på stort set hvert eneste gadehjørne. I den ideelle verden vil alt byens affald ende i en skraldespand og ikke på gaden.
Desværre er det ikke så ligetil. Nu bevæger dette indlæg sig ind i et krydsfelt mellem at være surt og moraliserende – og opløftende og appellerende. Vi vil gerne, at det læses som det sidste. Så derfor kære medborgere, lad os nu hanke op i hinanden. Lad os rydde op. Bruge den sunde fornuft. Og tage et medansvar. Vi er fælles om at holde byen ren.
Selvfølgelig er det kommunens opgave at sørge for, at byens skraldespande og affaldsøer bliver tømt. Men det er aarhusianernes egen opgave at sørge for at bruge dem. Det er nemlig ikke en undskyldning at smide sit cigaretskod på gaden, fordi der lige er lidt langt til skraldespanden. Det er ikke okay at dumpe affaldsposen ved affaldsøen, hvis den er fyldt - så går man videre til den næste. Og det er ikke godt medborgerskab at smide sit storskrald på gaden uden at bestille afhentning. Faktisk skal storskraldet stilles ved egen hoveddør, hvorfra man skal bestille afhentning. Stiller man storskraldet ved affaldsøerne, står det i vejen, så containerne ikke kan tømmes.
Hvis vi nu i fællesskab løfter opgaven med at holde Aarhus ren, så har vi alle meget at vinde ved det.
For det første får vi et renere og endnu skønnere Aarhus. En by, som vi alle holder ekstremt meget af. For det andet kan vi få en masse gode ting for de penge, som kommunen i dag bruger på at fjerne affald på gader og stræder. Vi kunne få flere grønne områder i byen. Flere bænke at sidde på. Flere vejtræer. Mere urban green.
Lad os derfor komme svineriet til livs og være fælles om at holde Aarhus ren.

Publiceret 14 June 2017 15:00

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.