DEBAT:

Det vigtige lokale initiativ

Af
Af Michael Krogh Hansen

byrådskandidat for Socialdemokratiet. Engtoftevej 6c

Todbjerg

8530 Hjortshøj

Vi flyttede for snart 10 år siden fra vores lejlighed i Aarhus Midtby ud til Todbjerg ved Hjorthøj. Vi var et års tiden forinden blevet forældre og ville gerne have en lille have og noget mere frisk luft.
Det var lidt tilfældigt, at det netop blev Hjortshøj-området, men der var en grund i en lille landsby, der så rigtig hyggelig ud. Det var et skovområde ved siden af byens forsamlingshus og en børnehave - ikke at forglemme.
I løbet af et halvt år bankede flere lokale på vores dør. De ville byde os velkommen til byen. Vi modtog én bog om landsbyens og områdets historie, vi blev flere gange inviteret til fællesarrangementer i byen og til kaffe hos naboerne.
Vi fandt hurtigt ud af, at der var næsten lige så mange foreninger og Laug i byen, som der var husstande. Forsamlingshuset, Tårn Lauget, Todbjerghus og vandværket med mere. Vi blev som nye tilflyttere inviteret til at være en del af byen, man mødtes gennem foreningernes arrangementer, bekendtskaber opstod og venskaber blev dannet. Gennem møderne og arrangementerne udviklede man en forståelse for forskellighederne blandt borgere i landsbyen.
Unge og ældre, børn og teenagere mødtes til fællesspisning, Sankt Hans fest, grundlovsfest, eller juletræsfest med bedsteforældre. Fælles var fællesskabet om landsbyen, og tilknytningen til lokalområdet. Det at mødes, at tale sammen på tværs - det lyder banalt, men det giver jo en forståelse for hinanden. Det giver samhørighed.
Jeg har nu i nogen tid fulgt det helt fantastiske arbejde, som lokale borgere i Hjortshøj og Hårup har etableret i forbindelse med ønsket om opførsel af multihuse. I Hjortshøj er man godt på vej til at skaffe den 1½ million kroner, som lokalsamfundet skal rejse for at komme videre med projektet med støtte fra Aarhus Kommune.
I Hårup har man indledt fase 1 i projekte og opført mødestedet ved hallen. Projekter som foruden de mange muligheder for borgerne, også og især vil komme de mange skolebørn til gode, både i Hjortshøj og i Hårup.
Hjortshøj har alt for længe har måttet undvære en egnet hal til idræt i skoletiden. Skolebørnene i Hjortshøj køres p.t. i bus til Hårup Skole, og låner deres gymnastiksal. En både dyr og omstændig løsning.
Bannere, møder, fester, lokale indsamlinger, lokale erhvervsdrivende, skolebørns involvering, salg af folkeaktier, alt sammen styret af grupper af dedikeret borgere, der ønsker at udvikle deres by.
Sådanne multihuse vil være en gave for lokalsamfundet og for borgerne i byen og lokalområdet. Her vil man kunne mødes på tværs af aldersgrupper til en masse forskellige arrangementer og begivenheder. Allerede nu er der blandt borgerne i byerne og borgerne i omegnen etableret fællesskaber om at skabe multihuse. Det er netop samhørighed og fællesskab, hvor man trods forskelligheder er fælles om at nå et mål.
Jeg mener, at lokale projekter som disse i Hjortshøj, i Hårup og andre steder i Aarhus, skal støttes kommunalt. Det er vigtigt, at man fra kommunal side bakker op om de gode kræfter i lokalområdet. Lokalsamfundene skal være med til at skabe deres by og deres område, det foruden sammenholdet også giver en forskellighed i landsbyernes udtryk og kendetegn. Tak for det flotte arbejde indtil nu.
I takt med at Aarhus udvikler sig som by vil antallet af borgere i kommunen vokse. Byen udvikler sig og vil i fremtiden vokse sig længere ud mod forstæderne. Derfor skal man tænke langsigtet og udvikle lokalplaner med blik for netop infrastruktur, grønne arealer samt attraktive områder, hvor det bliver muligt for alle typer af borgere at få en passende bolig. Det er vigtigt, at der planlægges for forhold, der tiltrækker borgere, såsom skoler, institutioner, legepladser, grønne arealer og lignende. Disse samlingspunkter er her borgerne kan mødes. På samlingsstederne opstår fællesskaberne.
Der skal udvikles lokalplaner med fokus på mangfoldighed, det giver samhørighed, sammenhængskraft og forståelse for hinanden.

Publiceret 09 June 2017 06:00

SENESTE TV