Jørn, da han var ca. 8 måneder - billedet er taget af Jørns plejeforældre. Deres historier blev vist i TV2 udsendelsen

Jørn, da han var ca. 8 måneder - billedet er taget af Jørns plejeforældre. Deres historier blev vist i TV2 udsendelsen "Er du mors lille dreng".

Aarhus Kommune erkender fejl i sag om 'Mors lille dreng':

Vi kunne have gjort det bedre

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune svarer på kritik i forbindelse med TV2-dokumentar

TV2 viser klokken 20 i aften dokumentaren ”Mors lille dreng – på egne ben.” Her følger man Jørn Toft Jense, som er fyldt 19 år og skal flytte fra sin plejefamilie, hvor han har boet siden han var fire en halv måned gammel. 
Jørn blev første gang landskendt, da man i dokumentaren 'Er du mors lille dreng?' fra 1998 fik et indblik i hans hårde spæde opvækst med forældre, som ikke kunne tage sig af ham, og som han blev tvangsfjernet fra.
I aftenens dokumentar står det klart, at Jørn i dag har store udfordringer, der gør det vanskeligt for ham at tage vare på sig selv. Den unge mand fra Aarhus har svære psykiske lidelser og har udviklet et misbrug.
På baggrund af TV2-dokumentaren, hvor Aarhus Kommune bliver kritiseret for ikke at hjælpe Jørn og hans plejefamilie nok, har Socialforvaltningen skrevet en kommentar.
Nogle gange går det ikke lige så gnidningsfrit, som vi godt kunne tænke os, og det, må vi erkende, er tilfældet for Jørn (...)  Når vi betragter Jørns sag, må vi erkende, at der er ting, vi som forvaltning kunne have gjort bedre. Forløbet giver blandt andet anledning til at erkende, at den plan, der var lagt for Jørns overgang til bostedet, lagde for stor en opgave over på plejefamilien, og at vi med fordel kunne have aflastet plejefamilien tidligere i forløbet indtil Jørn flytter hjemmefra," skriver socialchef Lotte Henriksen.
Hun skriver samtidig, at forvaltningen har sat fokus på at sikre en bedre koordinering og omstilling i overgangen fra barn til voksen.
I dokumentaren bliver Socialforvaltningen kritiseret for i alt for lang tid ikke at gøre noget for at finde et botilbud til Jørn, og at man slet ikke var i kontakt med hverken Jørn eller hans plejefamilie i sommeren 2016
"Det er et billede af sagen, som Socialforvaltningen har svært ved at genkende. I perioden juni-august 2016 afholdte forvaltningen syv møder og 11 telefonsamtaler med Jørn og/eller plejefamilien. Derudover havde plejefamilien flere gange i perioden kontakt med deres familieplejekonsulen," skriver socialchefen, og fortæller, at Jørn afslog et tilbud om at flytte ind på bostedet Hvilstedhus.
"Som det tydeligt fremgår af udsendelsen, skaber Jørns ret til selv at bestemme over sit eget liv væsentlige udfordringer for Socialforvaltningens muligheder for at hjælpe, som der ikke umiddelbart findes lette løsninger på. Det er ikke desto mindre den virkelighed, vi som forvaltningen er nødt til at agere i."
Lotte Henriksen beretter afvæbnende, at grunden til at Socialforvaltningen ikke har stillet op til interview i aftenens dokumentar skyldes, at man ikke kunne blive enig med dokumentar-producenten.
 
"Det har været Socialforvaltningens ønske at medvirke i et interview til udsendelsen for at bidrage med vores perspektiver på Jørns sag. Vi har imidlertid valgt, ikke at medvirke i udsendelsen, da vi ikke kunne blive enige med producenten om vilkårene for et interview. Vi er ærgerlige over, at vi ikke kommer til orde i selve udsendelsen, og vælger derfor at besvare de spørgsmål, som udsendelsen rejser, her." 
Socialforvaltningens kommentar i sin helhed kan læses her.
dp

Publiceret 18 May 2017 15:30

SENESTE TV