Nu kører letbanen rundt i byen

Mandag begyndte testkørslerne af Danmarks første letbanetog

Testkørslerne af Aarhus' letbanetog begyndte mandag i det centrale Aarhus, så nu kan aarhusianerne for første gang se togene køre gennem byen.
Hidtil har Aarhus Letbane udført såkaldte dynamiske tests af letbanetogene på en 1.500 meter lang teststrækning i Viby. I dag blev teststrækningen udvidet til at omfatte det centrale Aarhus.
Det skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.
Det sker af to omgange: Tidligere i dag blev et letbanetog trukket fra Letbanens Trafik- og Service Center i Banegraven til Skejby via DOKK1, den nye havnefront, Nørreport, Nørrebrogade, Randersvej og Nehrus Allé.  
På denne første tur gennem Aarhus blev det afprøvet om spor, perroner og overkørsler fungerede, som de skal. Denne del af testen blev derfor udført ved blot 5 km/t.  
Senere testkøres toget på strækningen mellem Brendstrupgårdsvej og Paludan Müllers Vej. Her krydser det ingen veje, så testkørslen kan udføres uden at forstyrre andre trafikanter. På denne strækning kobles letbanetoget på kørestrømmen og hastigheden sættes op.  
Næste trin er at udvide teststrækningen, så man kan køre fra Paludan Müllers Vej og videre frem ad Olof Palmes Allé til Danmarks Radio på Nehrus Allé umiddelbart før Randersvej.
Her krydser letbanetoget både Brendstrupgårdsvej og flere fodgængerovergange, hvilket giver lejlighed til også at teste synkroniseringen med signalanlæg for både vejtrafik og fodgængere.  
"Testkørsler i det nordlige Aarhus er begyndelsen på det testarbejde, der skal udføres på hele strækningen fra Aarhus H til Universitetshospitalet. Først når hele denne strækning er testkørt, og vi har dokumenteret, at alt fra tog til signalanlæg fungerer efter hensigten, får vi den sikkerhedsgodkendelse, der er nødvendig, før vi får lov til at køre med passagerer," forklarer Claus Rehfeld Moshøj, direktør i Aarhus Letbane.  

Med testkørslerne i det centrale Aarhus skal alle andre trafikanter også til at vænne sig til et helt nyt transportmiddel i bybilledet. Et transportmiddel, der på den ene side er moderne, miljøvenligt og hurtigt – men også lydløst og ude af stand til at undvige, hvis man kommer i vejen for det.  
Erfaringen fra andre europæiske byer, hvor man har indført letbaner, er at alle trafikanter skal vænne sig til byens nye køretøj. Letbaneførerne uddannes i at vise størst mulige hensyn og forudse farlige situationer, men det er ikke nok. Bilister, cyklister og fodgængere skal lære at omgås letbanetog, der kører hurtigt, er lydløse og kan komme fra begge retninger.   
 
"Vi skal allesammen lære, at uvaner som at køre over for gult, blive hængende i krydset ved venstresving eller løbe over vejen uden at se sig for til begge sider, er en dårligere idé end nogensinde før. Kommer du i vejen for et letbanetog på 50 ton, kan du være sikker på én ting: Letbanetoget vinder hver gang," siger Claus Rehfeld Moshøj.  
Løsningen på trygt samvær med byens nyeste og største trafikant ligger dog lige for, understreger han:  
"Det er uhyre enkelt. Overhold færdselsreglerne, så sker der ikke noget"
dp

Publiceret 15 May 2017 15:40

SENESTE TV