15-årige Sara Graulev Rasmussen er elevrådsformand på Skødstrup Skole.

15-årige Sara Graulev Rasmussen er elevrådsformand på Skødstrup Skole.

Elevrådsformand:

“Svært at koncentrere sig i store klasser”

I vækstområdet Skødstrup forsøger man at holde klassekvotienten på under 25 elever. Elevrådsformand er tilfreds med forholdene

Af
Af Kim Skovrup Andersen

På Aarhus Kommunes største skole, Skødstrup Skole, oplever elevrådsformand, Sara Graulev Rasmussen, ikke nævneværdige problemer med de såkaldte 'kæmpeklasser' på mere end 25 elever.
Alligevel ser hun visse fordele ved mindre klasser.
“Jeg synes, vi har en fin klassekvotient. Men hvis jeg kunne bestemme, måtte vi da gerne være færre børn i hver klasse, men det ved jeg godt er umuligt, når vi er så mange i Skødstrup,” fortæller hun.
Folkeskoleloven siger, at der maksimalt må være 28 elever i hver klasse, men det er ifølge elevrådsformanden for mange.
“28 elever er alt for mange. Jeg kender det fra mig selv, at jeg har brug for ro i klassen,” siger hun og fortsætter:
“Jeg tænker, at store klasser er et større problem for de yngre elever, fordi de er mere aktive og larmer mere. Her tror jeg, det kan være sværere at få skabt ro.”
Derfor bakker hun også umiddelbart op om Thomas Medoms (SF) forslag om at skære en halv time af skoledagen, færre elever i klasserne og flere lærere.
“Det er en god idé for de mindre klasser. Jeg ved, at mange børn og unge her på skolen snakker om, at det kan være svært at koncentrere sig især sidst på eftermiddagen, hvis der er mange elever i klassen,” siger hun.
Ifølge elevrådsformanden kan der dog være nogle fordele ved de lidt større klasser.
“Det giver eksempelvis mulighed for flere venskaber,” siger hun.

Tal for Skødstrup Skole

  • Er med sine 1.158 elever kommunens største, og med 168 kommende børnehaveklasseelever fordelt på syv klasser ser elevvæksten ud til at fortsætte.
  • Klassekvotienten de seneste fem år har ligget stabilt mellem 24,7 og 25 elever.
  • Skolen er i gang med en udvidelse, så der bliver plads til endnu flere elever.

Publiceret 02 May 2017 09:00

SENESTE TV