Skavgræs – et botanisk poleringsmiddel

Af
Af Søren Højager

Danmarks Naturfredningsforening

Skavgræs er trods navnet ikke i familie med vore græsser, men tilhører en helt anden familie nemlig padderokkerne. Den er relativ almindelig på Midtsjælland, det nordøstlige Fyn og i det sydlige Østjylland. Skavgræs foretrækker halvskyggede skovområder med fugtig, leret bund, og den ses ofte nær vældskrænter og vandløb.
Skavgræs gror flere steder nær Aarhus blandt andet ved vandløb og væld i skovene syd for byen og tilsvarende nær vandløb i Jeksendalen vest for byen. Skavgræs danner sporer i maj til oktober, men modsat de øvrige repræsentanter for padderokkerne er skavgræs vintergrøn og kan derfor ses året rundt. Da den samtidig i reglen forekommer i store, tætte bestande, er den meget iøjnefaldende. Det forstærkes yderligere af padderokkens flaskegrønne farve, der adskiller den fra de fleste andre grønne planter i skovbunden. Netop nu danner bestande af skavgræs skarp kontrast til skovbundens brune løvdække.
Skavgræs har en meget hård furet stængel med et stort indehold af kiselsyre, der udskilles som små skarpe krystaller. Planten har derfor i gamle dage været anvendt til polering af trævarer og metalgenstande. Man kan nemt få et håndgribeligt bevis på denne poleringsevne ved at gnide en stængel gentagne gange på fladen af en negl. Prøv det!

Publiceret 17 April 2017 06:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV