Aarhusianske vuggestuer og børnehaver udbygges for 250 millioner kroner

14 steder i Aarhus bliver der udbygget. Se stederne her

Der bliver flere og flere børnefamilier i Aarhus, og flere børn kommer til. Derfor står Aarhus over for et markant boom i antallet af vuggestue- og børnehavepladser i de kommende par år.
Flere steder i kommunen oplever forældre i dag et pres for at finde tilstrækkeligt med pladser, og derfor barsler Bünyamin Simsek (V), rådmand for Børn og Unge, med en stribe nye nybyggerier og udbygninger af vuggestuer og børnehaver.
De konkrete forslag om nybyggeri, om- og tilbygninger lægges frem for byrådet hen imod sommerferien i år, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
I alt skal der bygges for cirka 250 millioner kroner – svarende til pasning til yderligere 1.300 børn i 20 helt nye, komplette dagtilbudsafdelinger.
”Aarhus er inde i en positiv vækst, og det er skønt med flere børn. Børnefamilierne i Aarhus har selvfølgelig brug for pasning af deres børn og for dagtilbud af høj kvalitet. Derfor skal vi have gravemaskiner og murerskeer frem, så vi fortsat kan overholde pasningsgarantien. Det er vigtigt for både børn og forældre,” siger Bünyamin Simsek.
Med indstillingerne forventes det, at Aarhus kan imødekomme efterspørgslen efter børnepasning frem til 2020. Bünyamin Simsek påpeger dog, at der skal nye investeringer til på lang sigt.
”Vores prognoser viser stadigt flere børn i de næste 10 år, så der kommer flere udbygninger efter 2020. Forældrene har heldigvis været så aktive med at få børn i 2016, at vi har måttet opjustere vores prognoser fra 2015, og vi følger udviklingen tæt,” siger Bünyamin Simsek.
Antallet af 0-5-årige har været konstant stigende siden 2008, og udviklingen er accelereret i de senere år. Samtidig ventes stigningen at fortsætte, så der vil være cirka 10.000 flere 0-15-årige i 2026 end i dag.
dp

Publiceret 06 April 2017 09:20

SENESTE TV