“Der eksisterer ikke det store sammenhold på tværs hernede på grund af generationsforskellen,” siger Sebastian Søndergaard, der er formand for afdelingsbestyrelsen i ungdomsboligerne Det Store Havnehus.

“Der eksisterer ikke det store sammenhold på tværs hernede på grund af generationsforskellen,” siger Sebastian Søndergaard, der er formand for afdelingsbestyrelsen i ungdomsboligerne Det Store Havnehus.

Sådan opfatter de lokale vokseværket

Masser af gang i den, længere kø i brugsen, mere trafik og byggekaos. Vokseværk fører meget med sig, fortæller fællesrådene her

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

Hvad betyder det egentlig for lokalområderne, når en masse nye mennesker pludselig flytter ind på kort tid? Dette spørgsmål har Lokalavisen Aarhus stillet nogle af dem, som befinder sig midt de hastigst voksende områder (procentmæssigt) i henholdsvis centrum, nord, syd og vest.
I syd-Aarhus er Kolt/Hasselager vokset med 21,5 procent over de seneste fem år, det får fællesrådsformanden, Klaus Jachobsen, til at udbryde:
“Vi har godt kunnet mærke, at køen i brugsen er blevet længere, og det er glædeligt, men vi håber også, at væksten kan bringe flere butikker med sig. Det burde byen efterhånden kunne bære,” siger Klaus Jachobsen, som ikke har mærket problemer med væksten.
Kolt/Hasselager har da heller ikke følt det nødvendigt at igangsætte det helt vilde for at integrere de nye borgere.
“Vi laver dog en årlig julefest og sankthans-fest, hvor alle er velkomne, og så har vi en foreningsdag på tegnebrættet, hvor man kan dukke op og se, hvad byen kan tilbyde af forskellige aktiviteter.”

Mere trafik på smal vej

I det vestlige Aarhus står Sabro/Borum for den største procentmæssige stigning med seks procent over de seneste fem år. Det glæder fællesrådsformanden, Ib Jensen.
“Det er jo en forudsætning for, at alle byens aktiviteter kan opretholdes. Det er altafgørende, at en by ikke bliver for lille, så tilbuddene begynder at lukke,” lyder det fra Ib Jensen, som dog også mærker nogle mere negative sider ved at vokse:
“Fysisk er byen ved at knække midt over. Det nye boligområde mod øst er nemlig forbundet med resten af byen med en meget smal vej, som sander til i spidsbelastningstidspunkter.”
Heller ikke i Sabro gør man noget specielt for at integrere nytilflytterne - de bliver “absorberet” helt naturligt, som Ib Jensen udtrykker det.

Byggehelvedet på havnen

På Aarhus Ø, byens yngste bydel, som skyder op i forbindelse med havnen, har 24-årige Sebastian Søndergaard boet siden oktober 2012. Dermed har han oplevet væksten på 231,7 procent på nærmeste hold.
Han er formand for afdelingsbestyrelsen for Det Store Havnehus, der er et ungdomsboligbyggeri for studerende.
“Det har vokset pænt hernede, og det har været fint at bo i noget helt nyt. Mit indtryk af området er, at der er noget superflot arkitektur og et godt liv hernede om sommeren med Strandbaren,” siger formanden.
Ligesom fællesrådsformanden i Sabro mærker Sebastian Søndergaard dog også negative sider ved væksten.
“Her er konstant larm, da det er et byggehelvede. Derudover er der en del p-pladser, som er blevet inddraget til nye projekter, og det er et kæmpe problem,” fortæller han og tilføjer:
“Der eksisterer ikke det store sammenhold på tværs hernede, og det er måske meget naturligt, når det er så nyt et område. Vi holder arrangementer på vores kollegie, men har ikke så meget med andre på Aarhus Ø at gøre på grund af generationsforskellen.”

Infrastrukturen halter

I Hjortshøj overrasker stigningen på 16 procent ikke formanden for Landsbyforum, Bjarne S. Bendtsen:
“Det er dejligt, at folk gerne vil flytte hertil, men det giver naturligvis også en del udfordringer,” siger han og peger på infrastrukturen, der halter:
”Vi fra Landsbyforum kunne godt ønske os, at kommunen tænkte tingene mere sammen og erkendte, at det ikke er nok bare at lave veje og fortove lige dér, hvor man udstykker, hvis ikke resten af infrastrukturen følger med,” fastslår Bendtsen, som frygter, at befolkningsvæksten i sidste ende paradoksalt nok kan gøre Hjortshøj til en mere død by, hvis ikke faciliteterne følger med.
”Hjortshøjs gode ry står og falder meget med byens aktive folk, og dem skal kommunen ikke bare tage for givet. Hvis de forsvinder eller mister modet på at lave en masse frivillige ting, så kan Hjortshøj sagtens blive til en soveby.”

Her er lokalsamfundene vokset mest

Størst procentmæssig vækst de seneste fem år:
1. Aarhus Ø samt havnen 2.435(231,7 procent)
2. Hasselager-Kolt 7.249 (21,5 procent)
3. Hjortshøj 3.872 (16 procent)
4. City 12.244 (15,8 procent)
5. Stavtrup-Ormslev 9.094 (15 procent)

Kilde: Aarhus Kommunes Borgerdatavarehus(BDW)

Publiceret 21 February 2017 15:45

SENESTE TV