Venstres Gert Bjerregaard mener, at politiet bør slå hårdere ned på den åbenlyse salg af cannabis i Aarhus.

Venstres Gert Bjerregaard mener, at politiet bør slå hårdere ned på den åbenlyse salg af cannabis i Aarhus.

Skal cannabis gøres lovligt?:

Her er politikernes holdning

Der er mange delte meninger og holdninger til cannabis-spørgsmålet i byrådet i Aarhus

Af
Jeppe Kristensen

I Venstres Ungdom er man ubetinget for en legalisering af cannabis. Og gerne med en forsøgordning i Aarhus, hvis det er muligt.
“Vi mener, at det er en offerløs gerning at indtage cannabis. Og så er det ikke vores opgave som liberalister at diktere, hvad folk propper i munden eller lungerne, så længe det ikke går ud over andre. Dermed ikke sagt, at vi anbefaler folk at ryge cannabis,” siger lokalformand for Venstres Ungdom i Aarhus, Jakob Greve Kromann.
Dermed udtrykker Venstres Ungdom sig markant anderledes end moderpartiet Venstre i forhold til legaliseringsspørgsmålet.
“Vores holdning er meget klar og tydelig i Venstre. Vi mener, at cannabis kan være første skridt mod noget meget skrapper og meget værre. Og så frygter vi, at man får en nedsat funktionsevne, der gør, at man ikke kan følge ordentligt med i sit studie eller arbejde,” siger politisk ordfører for Venstre i Aarhus, Gert Bjerregaard.

Højt til loftet i Venstre

Selv om moderpartiet Venstre i Aarhus er imod en legalisering, så mener den erfarne byrådspolitiker ikke, at det strider mod liberalistbegrebet at være modstander af en legalisering af cannabis.
“Der er højt til loftet i Venstre, men der er nogle få felter, hvor vi mener, at man godt kan lave en lovgivning, der som sådan ikke er liberalistisk,” forklarer Venstres politiske ordfører.
Det er heller ikke en holdning, der deles af Venstres Ungdomsparti.
Her ser formanden Jakob Greve Kromann, at der er flere fordele ved en legalisering.
“Vi har brug for at få aflivet den stigmatisering, der er af cannabis. Heldigvis ser vi allerede, at den er ved at bløde op i en række andre lande. Og velsagtens også i Danmark. Derfor tror jeg også på, at der er flere, som tør stå frem med deres misbrug og søge hjælp,” siger formanden for venstres Ungdom i Aarhus.

Slå hårdere ned på hash

Helt modsat mener den erfarne byrådspolitiker fra venstre ikke, at der bliver gjort nok ved den åbenlyse hashhandel i byen.
“Hvis man ved, at der foregår åbenlys handel i for eksempelvis Mølleparken eller Grønnegade, så bør politiet sætte hårdere ind over for hashhandlen,” hacelerer Gert Bjerregaard.

Legalisering: Byrådets holdninger

Af Anne Smedegaard 
Skal cannabis legaliseres eller ej? Her er byrådspolitikerne og deres partiers holdninger til spørgsmålet, samt deres begrundelser. 

Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten
For legalisering 
”Vi er for legalisering og regulering af cannabis til medicinsk brug, men også til rekreativt brug. Jeg synes, det er helt tydeligt at den forbudspolitik, man har ført, er spillet totalt fallit. Det eneste, det har gavnet, er organiseret kriminalitet, og det eneste, det har gjort, er, at vi har et marked, der er sort og er totalt ureguleret, og at der heller ikke er styr på kvaliteten af produkterne. Det gør det også sværere at forhindre og forebygge et eventuelt misbrug. Jeg vil jo sige, at vi ved at legalisere cannabis, vil vi både kunne få reduceret kriminaliteten, vi ville kunne få bedre styr på kvaliteten af produktet, vi ville kunne komme mere i kontakt med de brugere, der er – også for eventuelt at forebygge et misbrug, og samtidig så ligger der også nogle arbejdspladser. Så jeg venter bare på, at verden kommer til fornuft.” 

Marc Perera Christensen, Det konservative folkeparti
Imod legalisering 
”Det konservative folkepartis holdning, så vidt jeg erindrer, er, at vi er modstandere af legalisering, og det er en politik, jeg er fuldstændig enig i. Det er ikke et spørgsmål, der optager mig overhovedet. Det er et spørgsmål om et landspolitisk anliggende, og det har jeg simpelthen ikke nogen officiel holdning til andet end mit partis.” 

Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti 
Imod legalisering. 
”Vi har det jo sådan, og det er meget enkelt, at vi skal gøre en langt større indsats for at få både narkotika og cannabis ud af markedet. Jeg kan være bange for, at det vil forøge brugen af det, for hvis det legaliseres, så er det jo af gode grunde ikke ulovligt mere, og der er ingen tvivl om, at hvis man gør det, så øger man forbruget i væsentlig grad, og det, tror jeg, er til skade for vores samfund.” 

Thomas Medom, Socialistisk folkeparti
For legalisering 
”Vi er jo tilhængere af legalisering af cannabis og har også stillet forslag om, at Aarhus skal lave en forsøgsordning. Det er der flere grunde til, men hovedgrunden er, at vi i dag svigter en stor gruppe unge, udsatte mennesker, som har et meget stort misbrug af et produkt, der er meget stærkere, end det var i gamle dage, og er med til at give hashpsykoser og langvarigt misbrug. Den gruppe er der stor stigning i. I dag er de jo en del af det kriminelle miljø og bliver marginaliseret, hvor man langt bedre kunne få dem ud af misbruget og give dem noget, der ikke var så stærkt, ved at legalisere det.” 

Klaus Bach Trads, Radikale Venstre
For legalisering 
”Vi mener, at cannabis skal legaliseres for at fjerne det økonomiske grundlag for de kriminelle bander. Vi så gerne, at man lavede nogle statsautoriserede butikker, som stod for salget, og at man i første omgang lavede en eller anden form for forsøg med det. Den forsøgsordning kunne være i Aarhus, men optimalt på landsplan, for det der med, at man må købe det ét sted og så ikke tage det med andre steder, det tror jeg ikke helt på.” 

Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige
For legalisering
”Jeg er for legalisering af tre gode årsager: Den grundlæggende ideologiske holdning til at staten ikke skal blande sig i om du putter nogle blade i munden eller hvad du putter i munden. Det er et personlig frit valg. Derudover kan vi jo se med cannabis, at der er mange, der har en sygdom, som har brug for at få cannabis, og det er dokumenteret, at det hjælper. Dernæst kan vi se, at den indsats, der har været de sidste mange år for at bekæmpe cannabishandlen sådan set bare har resulteret i mere kriminalitet og ikke i et lavere forbrug eller noget andet.”

Publiceret 09 February 2017 16:00

SENESTE TV