En tur ud i naturen:

Vinterskoven smider overfrakken

Af
Af Sebastian Jonshøj

Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus

Det kan som bekendt være ganske vanskeligt at se skoven for bare træer. Ikke mindst om sommeren, hvor løvhanget danner grønne gardiner, der dølger detaljen og blot efterlader et altoverskyggende, grønt sanseindtryk på nethinden. Om vinteren, derimod, når løvet ligger som et blødt tæppe på skovbunden, står skoven afklædt og nøgen tilbage, og blotter sin indre anatomi. Her bemærker man pludselig nogle umiskendelige, strukturelle træk, der afslører skovens oprindelse og fortæller en hel del om dens forvaltning.
For eksempel bliver det tydeligt, at skoven oftest er et kulturprodukt, en forstligt drevet ”træmark” som i vid udstrækning får lov at passe sig selv, men som i sidste ende høstes som en hver anden afgrøde. Læg mærke til, hvorledes træerne mange steder står plantet på snorlige rækker, i ensartede og ensaldrende bevoksninger. Det ses tydeligst i unge kulturer, før den gradvise udtynding slører systematikken og med tiden skaber et mere diffust udtryk. Men læg også mærke til, hvordan der selv i det forstlige hav af ordentlighed og stringens, bliver stadigt flere øer af naturlighed. Hvordan terrænet og en gradvist ændret forvaltningspraksis, sætter rammerne for en mere levende skov og skaber grobund for lidt mere kaos og vildskab. Det er muligt, at de stormvæltede træer og opretstående syge eller døende stammer, som netop i denne tid er særligt synlige fra stier og veje, ligner rod eller kommunal forsømmelse. Men det er naturens orden, og paradoksalt nok et udtryk for liv, og skønt det stadig er marginalt og helt utilstrækkeligt, så repræsenterer det dog afgørende forudsætninger for det rigeste af økosystemer, som vi, fremfor de forstlige plantager, rettelig bør kalde Skoven.

null

Publiceret 08 January 2017 08:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV