Formand for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Flemming Larsen, vil gerne have lokalområdet på banen, når der skal udarbejdes en lokalsamfundsbeskrivelse i Kommuneplan 2017. Arkivfoto

Formand for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Flemming Larsen, vil gerne have lokalområdet på banen, når der skal udarbejdes en lokalsamfundsbeskrivelse i Kommuneplan 2017. Arkivfoto

Fremtidens Lystrup skal tegnes nu

Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd er i fuld gang med at udarbejde forslag til fremtidens byudvikling i 8520-området

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Hvordan skal fremtidens 8520-område se ud?
Det er det spørgsmål, som rejses af Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd med et diskussionsoplæg, der netop er blevet lagt på fællesrådets hjemmeside, 8520.dk.
Oplægget er fællesrådets forslag til den såkaldte lokalsamfundsbeskrivelse i Kommuneplan 2017, som Aarhus Kommune nu er i fuld gang med at udarbejde.
”Her lægges rammerne for de kommende mange års byudvikling, og hvis vi vil have indflydelse på byrådets beslutninger, er det nu, vi fra lokalområdet skal komme med vores forslag og tanker," understreger Flemming Larsen, der er formand for fællesrådet.
”Vi har i virkeligheden arbejdet med sagen i langt over et år,” siger Birgit Donslund.
Hun er formand for fællesrådets Byudviklingsudvalg, og her har sagen været hovedemnet i rigtig lang tid og var blandt andet temaet for et borgermøde i november 2015.

Dialog med kommunen

”I januar afleverede vi høringssvar på forslaget til kommuneplanstrategi, og det blev så vel modtaget af kommunen, at vi som et af tre forstadsområder blev inddraget i en nærmere dialog med kommunens planlæggere. Jeg tror, det var fordi vi spillede med på nogle af strategiforslagets tanker om omdannelse og fortætning. Det bliver et af hovedtemaerne i kommuneplanen at skaffe plads til boliger til den betydelige vækst i indbyggertal i Aarhus, som man forudser, uden at lægge beslag på mere fri natur,” siger hun.
I Fællesrådets diskussionsoplæg bliver der peget på nogle helt konkrete områder blandt andet omkring SuperBrugsen og Idrætshallerne samt ved stationen og Q8, hvor der er mulighed for udvikling gennem omdannelse og fornyelse.

Gode indlæg

”Vi håber, oplægget vil give anledning til mange gode kommentarer og indlæg,” siger Flemming Larsen og tilføjer:
”Det endelige bidrag skal afleveres til kommune 1. marts, og vi vil vi gerne have kommentarerne ind inden midten af februar.”
Indlæg bedes sendt til formanden for fællesrådets Byudviklingsudvalg, Birgit Donslund på be_donslund@mail.dk
Der planlægges også endnu et borgermøde først i det nye år.

Publiceret 24 December 2016 06:00

SENESTE TV