Åbent brev til rådmand:

“Hjortshøjs bypark på Østergårdsgrunden lever endnu”

Formand for Hjortshøj Landsbyforum har skrevet et åbent brev til rådmand Camilla Fabricius

debat Det er en lille sag for Aarhus Kommune – men en sag af stor betydning for Hjortshøj. Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum har tidligere henvendt sig til Kristian Würtz, og nu henvender vi os til dig, Camilla Fabricius, om den fremtidige anvendelse af Østergårdsgrunden i Hjortshøj. Vi har endnu ikke fået svar på vores forskellige oplæg til dialog om sagen, andet end en embedsmandsforfattet rådmandsbesvarelse og kort derefter et mere eller mindre færdigbearbejdet forslag til udstykning af grunden til boliger.
Vi tillader os som et af kommunens officielle fællesråd at tage det som en selvfølge, at man i Aarhus Kommune er villig til at indgå i dialog om lokale initiativer. Grundlaget for denne form for politisk dialog er eksempelvis beskrevet i samarbejdsaftalen mellem kommunen og fællesrådene. Men når intentionerne bag denne aftale ikke efterleves, så må vi gå andre veje. Og da det er politikerne, der bestemmer, så henvender vi os direkte til dig om at genoverveje sagen, inden der træffes en afgørelse.
Historien bag sagen er tankevækkende: Først var den kommunale lydhørhed over for lokale initiativer til at bruge gårdens stuehus og udbygninger til fælleshus for byen for femten-tyve år siden begrænset. Derpå lod Aarhus Kommune den bevaringsværdige gård forfalde, for så til sidst at rive det tilbageværende stuehus ned. Og nu gøres grunden klar til at blive udstykket til rækkehuse uden at tage hensyn til den værdi, den gamle have med de store træer har og vil kunne få i fremtiden for Hjortshøjs borgere.
På den anden del af grunden, som kommunen for nogle år siden indvilgede i at udlægge som rekreativt område til brug for byen, og som drives udelukkende af frivillige, blev en væsentlig del solgt fra til et teknisk regnvandsanlæg i beton. Ganske som i den verserende sag uden at inddrage fællesrådet i den indledende planlægning. Senere blev vi ikke informeret om planerne om en i øvrigt fin naturgenopretning af bækken, som løber gennem området. Uheldigvis skulle naturgenopretningen finde sted netop dér, hvor vi kort forinden møjsommeligt havde fået tilladelse af Ejendomme til at plante træer, som derpå måtte flyttes.
Trods disse og andre forhindringer fungerer byparken faktisk, som vi havde håbet, den ville: Her mødes byen eksempelvis til sankthans og til vintersolhvervsbål, her opføres teater, afholdes fødselsdage og klassearrangementer, her er efterfølgeren til Hjortshøj Festivalen rykket hen med boder, musik og samvær i pinsen. Disse arrangementer vil blive vanskelige at afholde, hvis der bygges flere boliger klos op ad byparken. Kommunen risikerer med den foreslåede udstykning at ødelægge et område med flere velfungerende frivillige fællesskaber, som er af stor betydning for Hjortshøjs identitet som en socialt åben og inkluderende grøn by. Hvis I derimod vil tænke lidt på tværs og tænke stort selv i de små sager, så kan vi her opnå en rigtig god løsning, som udspringer af de lokale ønsker om grønne fællesskaber.
Vores tilbud om at mødes med dig og tale om den fremtidige anvendelse af området står naturligvis stadig ved magt.

Med venlig hilsen
Bjarne S. Bendtsen, formand for Hjortshøj Landsbyforum

Publiceret 06 December 2016 09:00

SENESTE TV