I sommer sagde Kystdirektoratet ja til ansøgningen fra Aarhus Kommune om at sætte en permanent bro op i vandet ud for Varna.

I sommer sagde Kystdirektoratet ja til ansøgningen fra Aarhus Kommune om at sætte en permanent bro op i vandet ud for Varna.

Byrådet ser gerne en ny Uendelig Bro

Byrådets største partier er positive over for at genopføre Den Uendelige Bro. Økonomien skal dog granskes

Af
Louise Nyvang Burmeister

En genopførsel af Den Uendelige Bro i Aarhus kan snart blive en realitet.
Pengene er fundet i magistraten for Kultur og Borgerservice. Spørgsmålet er nu om et flertal af partierne vil stemme for rent faktisk at bruge midlerne til den runde bro, som var opført i en midlertidig udgave under sidste års Sculpture by the Sea.
Ifølge kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) vil det koste to millioner kroner at anlægge broen, og 150.000 kroner om året at vedligeholde den.
Den årlige udgift lyder høj, mener Venstre.
“Vi vil gerne have kigget nærmere på, om det virkelig koster 150.000 kroner om året. Det er en stor binding for kommunen, og man kan få rigtig mange andre aktiviteter i sports- og kulturverdenen for de penge,” siger Hans Skou (V), der er medlem af kulturudvalget i byrådet.
Han tilføjer, at Venstre generelt er meget positivt stemt over for at få den Uendelige Bro tilbage til byen.
“Det er en rigtig, rigtig god idé. Den Uendelige Bro hører til i Aarhus. Den succes, den havde under Sculpture by the Sea, betinger, at vi skal kæmpe for at få den tilbage,“ siger han.
Partiet vil også have undersøgt muligheden for få ekstern finansiering til broen.
“Kommunens økonomi er presset. Vi vil gerne have undersøgt, om fonde eller virksomheder vil støtte etableringen,” siger Hans Skou.
Også socialdemokraternes medlem af kulturudvalget Steen B. Andersen er positiv, men vil have det økonomiske grundlag undersøgt nærmere.
“Vi skal drøfte det i gruppen, men som udgangspunkt er vi positivt indstillede. Broen er et fabelagtigt godt projekt, som spiller godt sammen med Regnbuen på Aros,“ siger det socialdemokratiske byrådsmedlem.
Partiet vil sandsynligvis stemme for at sende sagen til yderligere behandling i udvalget.
“Vi vil være sikre på, at den økonomiske ramme kan holde,” siger Steen B. Andersen.
Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad foreslår, at de to millioner kroner til selve opførelsen tages fra opsparingen i Kultur og Borgerservice, mens 150.000 kroner til årlig vedligeholdelse af broen findes inden for Sport og Fritids nuværende budget.
“Det vil være fantastisk at få broen tilbage til Aarhus. Jeg håber nu på opbakning i byrådet,” siger Rabih Azad-Ahmad.

Arbejde med adgangen

Teknik og Miljø oplyser, at der ikke vil blive stillet særlige krav til adgangsforhold herunder handicapadgang. Men da tilgængelighed er et fokusområde for Aarhus Kommune, så anbefaler Teknik og Miljø, at det fremgår af byrådsindstillingen, hvordan man vil arbejde med tilgængelighed.
Indstillingen skal behandles i byrådssalen, hvilket formentlig bliver på byrådsmødet 21. december.

null

Publiceret 03 December 2016 16:30

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.