Bjarne S. Bendtsen og Ove Overgaard Nielsen og fra Hjortshøj Landsbyforum samt Lone Haugaard, Elise Markersen, Mette-Kirstine Bak fra den borgergruppe, der har sat en underskriftsindsamling i gang for at bevare træerne på Østergård-grunden i Hjortshøj. Arkivfoto

Bjarne S. Bendtsen og Ove Overgaard Nielsen og fra Hjortshøj Landsbyforum samt Lone Haugaard, Elise Markersen, Mette-Kirstine Bak fra den borgergruppe, der har sat en underskriftsindsamling i gang for at bevare træerne på Østergård-grunden i Hjortshøj. Arkivfoto

Bypark-drømme i Hjortshøj aflivet

Kommunen planlægger at opføre boliger på tidligere Østergård-grund i Hjortshøj

Af
Af Kim Skovrup Andersen

For en måned siden stod en række Hjorthøj-borgere frem her i Lokalavisen for at fortælle om deres ønsker for at bevare og udvikle et rekreativt område på Østergårdstoften 4, hvor der tidligere har ligget en stor gård. Drømmen var en bypark med plads til naturlegeplads, borde og bænke samt udendørs fitnessredskaber.
Men det bliver ved drømmen, for nu har borgere fået svar fra kommunens Teknik & Miljø-forvaltning i et brev, der afliver borgernes planer om en bypark.
I brevet, som Lokalavisen har læst, står der blandt andet, at der arbejdes på, at der skal bygges boliger i området. Fremtidens Aarhus skal huse flere mennesker og udbygning i form af fortætning, og det skal ske i hele kommunen - også i forstæderne og i de fritliggende samfund, lyder argumentet.
“Det var det, vi frygtede og måske lidt regnede med. Vi skrev et brev til rådmanden for halvanden måned siden for at få en dialog, men det er ikke nemt, og jeg synes, vi er blevet mødt af en embedsmandsmur,” siger formanden for områdets fællesråd - Hjortshøj Landsbyforum - Bjarne S. Bendtsen.
Han mener ikke, begrebet borgerinddragelse har gjort sig gældende i dette tilfælde.
“Som vi har påpeget før, synes vi jo, at der er udstykket nok grunde her i Hjortshøj i forvejen. Det bliver nok ikke en betonørken herude, men området er et naturligt midtpunkt, hvor vi holder sankthansaften. Det betyder meget for byen. Og det kan vi godt frygte forsvinder, når der skal opføres boliger. Derudover bliver infrastrukturen presset endnu mere,” siger formanden.

Forundersøgelse i gang

I kommunens planafdeling bekræfter projektleder Jette Tofte Nielsen, at Teknik og Miljø-forvaltningen har besluttet at arbejde videre med planer for anvendelse til boligformål for Østergårdstoften 4 i Hjortshøj.
“Der er planer om, at der skal kunne opføres boliger på Østergårdstoften i Hjortshøj. Frem til 6. december er vi i gang med at lave en forundersøgelse, hvor vi samler oplysninger ind til planlægning fra forskellige af kommunens afdelinger. Projektet er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan for området. Det vil sige, at der bliver planlagt for lav boligbebyggelse som rækkehuse, der maksimalt må opføres i to etager og være 8,5 meter høje,” siger hun.
Jette Toft Nielsen oplyser, at der skal udarbejdes et udkast til en lokalplan, og det plejer at tage 6-8 måneder. Forslaget forelægges byrådet, og herefter er der en offentlig høringsfase på otte uger, hvor interesserede kan indsende bemærkninger, inden sagen endeligt skal behandles i byrådet.
På trods af at der i de foreløbige planer for området påpeges, at kommende boliger skal opføres i respekt for eksisterende beplantning i området, er Bjarne S. Bendtsen i tvivl om de gamle træer for lov at stå.

Bevaringsværdige træer

“Gården var i sin tid også bevaringsværdig, og den forsvandt i foråret. Man kan frygte, at det samme sker med de store gamle træer som den store blodbøg. Det kalder på problemer, og det er de færreste boligejere, der nok vil bo i skyggen af træer,” pointerer han og nævner at en gruppe Hjortshøj-borgere er i gang med en underskriftsindsamling, hvor man ønsker at bevare træerne.
Håbet om en form for bypark er dog endnu ikke opgivet.
“Vi håber stadig på at kunne komme i dialog med rådmanden og gerne snart. Uanset hvad der sker, vil Hjortshøj Landsbyforum indsende bemærkninger til forarbejdet til en ny lokalplan for området. Vi har før været fortaler for, at der kunne bygges en institution på grunden, for så kunne borgere bedre bruge området om aftenen uden at genere naboer. Vi håber stadigvæk på, at projektet kan genovervejes,” siger Bjarne S. Bendtsen.

Publiceret 24 November 2016 12:00

SENESTE TV