Fire repræsentanter fra Todbjerg-Mejlby Motion var til DGI’s DM i foreningsudvikling, der er baggrunden for visionsdagen. Fra venstre mod højre er det: Thomas Frederiksen, Bettina Tjørnelund Olesen, Ole Bengtsen og Stine Bie Pedersen.

Fire repræsentanter fra Todbjerg-Mejlby Motion var til DGI’s DM i foreningsudvikling, der er baggrunden for visionsdagen. Fra venstre mod højre er det: Thomas Frederiksen, Bettina Tjørnelund Olesen, Ole Bengtsen og Stine Bie Pedersen.

Visionsdag skal styrke foreningsliv og lokalområde i Todbjerg og omegn

Todbjerg-Mejlby Motion inviterer til visionsdag, hvor deltagerne kan komme med deres bud på fremtiden

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Der bliver forhåbentlig højt til loftet og plads til store tanker, når Todbjerg-Mejlby Motion - TMIF Motion - inviterer til visionsdag søndag 20. november fra klokken 10 til 15 i Hårup Hallen. Alle lokale borgere er velkomne til at komme og bidrage med idéer og meninger. Foreningen er især interesseret i at høre, hvordan det fremtidige Todbjerg-Mejlby Motion ser ud i de lokales øjne.
”Vi vil gerne have, at lokale borgere er med til at sætte præg på udviklingen og komme med input til, hvad der skal være af idrætstilbud i Todbjerg-Mejlby-Hårup-området.Vi er interesserede i at høre, hvor borgerne i lokalsamfundet gerne ser, at Todbjerg-Mejlby Motion og vores lokalområde er om fem år. Der må gerne tænkes ud af boksen og uden begrænsninger på drømme,” siger Pernille Bengtsen, der har været formand for Todbjerg-Mejlby Motion de seneste tre år.
Todbjerg-Mejlby Motion er en afdeling, der hører ind under hovedforeningen Todbjerg-Mejlby Idrætsforening, og afdelingen. som tæller 150 medlemmer, har gennemgået en del forandringer. Blandt andet har navneskiftet tidligere på året fra Todbjerg-Mejlby Gymnastik og Motion til Todbjerg-Mejlby Motion skulle signalere, at der er plads til alle og mange flere sportsgrene end gymnastik.

En bredere skare

Målet er at kunne samle og rumme en bredere skare af lokalsamfundet, og derfor er der lagt en ny strategi, som bestyrelsesmedlemmer har været til DGI's store DM i foreningsudvikling-konkurrence for at få inspiration til.
Det kommer deltagerne til at høre om på visionsdagen, hvor der også skal brainstormes på, hvordan flere frivillige engageres. For uden frivillige ingen forening.
“Det skal være sjovt og ikke surt at være frivillig, og vi håber, at deltagerne på visionsdagen byder ind med, hvordan det kan blive federe at blive en del af vores forening,” siger formanden.

Et bedre samarbejde

Todbjerg-Mejlby Motion har allerede gjort sig nogle overvejelser om områder, hvor de ser muligheder i at udvikle sig på.
”Vi kunne især godt tænke os at få input til, hvordan foreningen forbedrer motionstilbuddet i lokalområdet, så vi har et bredere idrætstilbud for alle i lokalsamfundet, men også hvordan vi opnår et bedre samspil mellem skole og institutioner. Derudover har vi et ønske om at tiltrække flere aktive motionister til foreningen,” pointerer Pernille Bengtsen.

Gratis arrangement

I løbet af visionsdagen bliver der holdt workshops, hvor der i fællesskab bliver brainstormet og idégenereret på forskellige områder. Arrangementet er gratis, og foreningen sørger for frokost. Det er vigtigt at understrege, at man som deltager på dagen ikke behøver at have tilknytning til Todbjerg-Mejlby Motion, og at man ikke nødvendigvis forpligter sig til at påtage sig en opgave ved at dele sine idéer og meninger på dagen.
Todbjerg-Mejlby Motion opfordrer alle, som har lyst til at være med og bidrage til udviklingen af foreningen i lokalområdet, til at komme og deltage i visionsdagen.
Man kan tilmelde sig til visionsdagen her


Fakta

Hvor og hvornår?
Søndag 20. november fra klokken 10-15 i Hårup Hallen, Salonikivej, 8530 Hjortshøj.

Program

  • Klokken 10.00:Velkomst ved formand Pernille Bengtsen
  • Klokken 10.05: Hvad er DM i Foreningsudvikling?
  • Klokken 11.00: Ideer/fokusområder (workshops)
  • Klokken  12.00: Frokost
  • Klokken 12.30: Ideer/fokusområder (workshops)
  • Klokken  13.30: Opsamling på ideer/fokusområder
  • Klokken 14.45: Tak for i dag

Publiceret 16 November 2016 12:00

SENESTE TV