Byrådsflertal afliver kønsopdelt svømmeundervisning

Hvis årsagen er religion, så er det snart slut med kønsopdelt svømning i Aarhus

Af
Af Maria Dalhoff

JP Aarhus

Socialdemokratiet støtter nu Venstre i ønsket om at stoppe kønsopdelt svømmeundervisning, hvis tilbuddet er religiøst betinget.
I foråret var byrådets største parti ellers afvisende overfor forslaget fra Venstre. Men på onsdagens byrådsmøde fastslog Socialdemokratiets politiske ordfører Peder Udengaard, at der skal arbejdes videre med sagen. Dermed tegner der sig et bredt flertal for et forbud mod kønsopdelt svømning, hvis årsagen er religiøse opfattelser.
"Som byråd skal og kan vi ikke acceptere, at kvinder af religiøse årsager kun må benytte offentlige svømmebade, hvis der ikke er mænd til stede. Det er grundlæggende i modstrid med de værdier, som vores demokrati er bygget op omkring. Man kan ikke være andet end modstander af kvindeundertrykkelse. Derfor kan vi som byråd heller ikke tillade at indrette offentlige tilbud, der signalerer, at sådan en adfærd er ok. Forslaget fra Venstre er rigtigt set, og det er vigtigt, at vi får taget den principielle debat," sagde Peder Udengaard.
Partiet kan dog ikke støtte Venstres oprindelige oplæg. Problemet er ifølge Peder Udengaard, at Venstres forslag ikke tager højde for de frivillige foreninger, som i dag tilbyder kønsopdelt svømning af ikke-religiøse årsager. Spørgsmålet blev på byrådsmødet derfor sendt tilbage til behandling i magistraten, hvilket betyder, at byrådet senere skal se på sagen igen.
SF har også rykket sin holdning til sagen siden den første debat i byrådet i foråret. SF er nu på linje med Socialdemokratiet.
"Vi må finde en løsning, så vores svømmehaller i åbningstiden er tilgængelige for alle," sagde socialrådmand Thomas Medom (SF).
Med opbakning fra størstedelen af partierne i byrådet må den radikale rådmand for kultur og borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, som fastholdt sit partis modstand mod forslaget, i gang med at se på det tilbud, som Aarhus Kommune hver lørdag tilbyder i Gellerupbadet i Brabrand mellem kl. 15-18. I det tidsrum er der svømning kun for kvinder. Til kvindesvømning er vinduespartierne tildækket, og der er kun kvindelige livreddere til stede.
"Venstre påstår, at dette er kvindeundertrykkende. Det er ikke en påstand, som jeg har set dokumenteret. Jeg hører fra kvinder, at dette også handler om bl.a. blufærdighed. Så for mig handler dette også om frihed til selv at vælge," sagde Rabih Azad-Ahmad.
Venstre mener, at Aarhus som kommune ikke bør stå bag svømmehold, der kan være med til at skabe parallelsamfund. Derfor konstaterede Venstres politiske ordfører, Gert Bjerregaard, at byrådsflertallet med denne sag ændrer signal.
"Der er hermed sendt et klart signal om at et bredt flertal i Aarhus Kommune vil af med den kønsopdelte svømning i Aarhus Kommunen. Vi vil i stedet integrationen," sagde Gert Bjerregaard.
Udover det Det radikale Venstre kunne Enhedslisten og Socialdemokratiets Tatiana Sørensen ikke støtte forslaget.

Publiceret 27 October 2016 09:30

SENESTE TV