Debat:

Hvad vil det sige at være ’’DANSK’’ ? Og leve i Danmark

Knud N. Mathiesen, formand for Borum Menighedsråd, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Det vil jeg prøve at give et bud på, efter den meget ståhej og snak om emnet.
Er man dansk, når man taler dansk? Nej det er man ikke, man bliver heller ikke franskmand, fordi man kan tale fransk, og ej heller araber fordi man taler sproget.
Men at tale dansk er en forudsætning for at forstå dansk kultur, danske værdier og normer, og ikke mindst det danske demokrati.
For at være dansk skal man leve og respektere, danske værdier og normer og ikke modarbejde disse. Man skal respektere det danske demokrati, og ikke stille krav om særbehandling.
Hvis man mener, at man skal havde særbehandling, vil man jo ikke respektere de danske værdier, normer, kultur og det danske demokrati. Og det er en forudsætning for, at man kan betragte sig som dansk.
For at blive dansk statsborger, burde det være en selvfølgelighed, at dette skulle indgå i ansøgningen for dansk statsborgerskab. Og her kan tilføjes, at man også skal være selvforsørgende, og have en ren straffeattest og respektere dansk demokrati, kultur, normer og værdigrundlag.
Jeg er meget glad for at bo i et land som Danmark, der kan hjælpe folk, der er kommet i nød på grund af krig og ødelæggelse i deres hjemland. Men de flygtninge der kommer hertil, som evt. søger asyl, skal selvfølgelig gøres bekendt med, hvad det vil sige at leve i Danmark. Og vil man ikke leve efter det danske demokrati, danske normer og værdier, men vil have særbehandling, skal man anbefale og hjælpe disse mennesker til at finde et andet opholdssted, hvor de kan leve efter deres kultur, normer og værdier.
Alt andet vil ikke være til glæde for nogen.
Man bliver ikke dansk, fordi man har opholdt sig i Danmark i en årrække, hvis man forsætter med at leve efter den kultur man kommer fra, også selv om man er født i Danmark, og lever efter sine forældres kulturelle baggrund. Man kan sagtens have en anden religion, når blot man respekterer det dansk demokrati, og det kristne værdigrundlag der er i Danmark, og ikke modarbejder det.
Man kan sige det meget jordnært, jeg er født og opvokset i Borum nær Århus, jeg bliver ikke sønderjyde fordi jeg kan sige '' møjn''
Jeg håber, at det har givet lidt mening og forståelse i dette korte indlæg, og man ikke bliver fornærmet, uanset hvor man kommer fra.
arti

Publiceret 13 October 2016 10:00

SENESTE TV

Galleri-rundtur i Aarhus

Galerie Møller Witt

Det er ved at være sidste chance for at se Jes Fomsgaards soloudstilling på Galerie Møller Witt. Fomsgaard har tidligere bidraget til udsmykningen af iNano Instituttet Aarhus Universitet. Udstillingen 'Artificiel Move' er åben til 26. juni og viser en række malerier med fokus bl.a. på kompleksiteten og bevægelsen i de mange forskellige rum, mennesker er en del af.

Galerie Møller Witt, Christiansgade 18, Aarhus C.

Galleri Gallo

De to kunstnere Louise Volsted Pedersen og Ulf Larsen udstiller for tiden på Galleri Gallo. Ulf Larsen har tidligere lavet naturmalerier, men efterhånden er det mere motiver fra byen og tegninger af jazzmusikere live, han har kastet sig over. Louise Volsted Pedersen eksperimenterer med udtryk, linje og former og henter inspiration bl.a. i naturen, blade og egne fotografier. Udstillingen kan ses til 19. juni.

Galleri Gallo, Nørre Allé 86, Aarhus C.

Galleri Profilen

180 ukendte værker af Hans Horn, hvis liv som soldat under 2. verdenskrig er beskrevet i Tom Buk-Swientys bog 'Det ensomme hjerte', udstilles på Galleri Profilen til 27. juni. Værkerne, der ikke har været udstillet før, viser bl.a. akvareller af blomster, landskaber, satiriske religiøse billeder og stærke traumatiske malerier om krigen.

Galleri Profilen, Grønnegade 93, Aarhus C.

Keller-Arlund – temporary art

Udstillingsstedet Keller-Arlund viser til 20. juni malerier af Vibeke Jensen, der har rum som gennemgående motiv. Kunstneren bruger en teknik, hvor hun 'prikker' sine motiver op og binder dem sammen med flader og plamager, så de tilsammen danner rum.

Keller-Arlund, Peder Skrams Gade 32, Aarhus N.