Debat:

Hvad vil det sige at være ’’DANSK’’ ? Og leve i Danmark

Knud N. Mathiesen, formand for Borum Menighedsråd, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Det vil jeg prøve at give et bud på, efter den meget ståhej og snak om emnet.
Er man dansk, når man taler dansk? Nej det er man ikke, man bliver heller ikke franskmand, fordi man kan tale fransk, og ej heller araber fordi man taler sproget.
Men at tale dansk er en forudsætning for at forstå dansk kultur, danske værdier og normer, og ikke mindst det danske demokrati.
For at være dansk skal man leve og respektere, danske værdier og normer og ikke modarbejde disse. Man skal respektere det danske demokrati, og ikke stille krav om særbehandling.
Hvis man mener, at man skal havde særbehandling, vil man jo ikke respektere de danske værdier, normer, kultur og det danske demokrati. Og det er en forudsætning for, at man kan betragte sig som dansk.
For at blive dansk statsborger, burde det være en selvfølgelighed, at dette skulle indgå i ansøgningen for dansk statsborgerskab. Og her kan tilføjes, at man også skal være selvforsørgende, og have en ren straffeattest og respektere dansk demokrati, kultur, normer og værdigrundlag.
Jeg er meget glad for at bo i et land som Danmark, der kan hjælpe folk, der er kommet i nød på grund af krig og ødelæggelse i deres hjemland. Men de flygtninge der kommer hertil, som evt. søger asyl, skal selvfølgelig gøres bekendt med, hvad det vil sige at leve i Danmark. Og vil man ikke leve efter det danske demokrati, danske normer og værdier, men vil have særbehandling, skal man anbefale og hjælpe disse mennesker til at finde et andet opholdssted, hvor de kan leve efter deres kultur, normer og værdier.
Alt andet vil ikke være til glæde for nogen.
Man bliver ikke dansk, fordi man har opholdt sig i Danmark i en årrække, hvis man forsætter med at leve efter den kultur man kommer fra, også selv om man er født i Danmark, og lever efter sine forældres kulturelle baggrund. Man kan sagtens have en anden religion, når blot man respekterer det dansk demokrati, og det kristne værdigrundlag der er i Danmark, og ikke modarbejder det.
Man kan sige det meget jordnært, jeg er født og opvokset i Borum nær Århus, jeg bliver ikke sønderjyde fordi jeg kan sige '' møjn''
Jeg håber, at det har givet lidt mening og forståelse i dette korte indlæg, og man ikke bliver fornærmet, uanset hvor man kommer fra.
arti

Publiceret 13 October 2016 10:00

SENESTE TV