Nu lægges der letbane-skinner ved knudepunkt

Fredag begynder arbejdet med at lægge skinne i krydset mellem Nørreport og Mejlgade

I godt 14 dage forventes det, at der bliver arbejdet på højtryk for at lægge letbane-skinner i krydset mellem Nørreport og Mejlgade.
Fredag begynder arbejdet i det trafikerede kryds, hvor der vil blive sat trafikskilte op, så de mange bilister kan finde ud af, hvad de må og ikke må.
Om det skriver Aarhus Letbane følgende i en pressemeddelelse:
"Bilister vil fortsat kunne køre ad Mejlgade, men i anlægsperioden vil det kun være muligt at svinge til højre ved Nørreport. Bilister kan altså ikke – som normalt – dreje til venstre fra den sydlige side af Mejlgade og op ad Nørreport." 
Det er dog ikke kun trafikanterne, der kommer til at opleve gener på grund af arbejdet. Også områdets mange beboere må forvente støj.
Særligt i den indledende fase af arbejdet vil der være støjgener, da der blandt andet skal skæres og graves asfalt op.
Aarhus Kommune har givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde hele døgnet, så arbejdet i krydset kan afsluttes hurtigst muligt.
(DCP)

Publiceret 18 August 2016 11:00

SENESTE TV