Vejarbejde:

Letbane-byggeri giver gener ved Nørreport og Østbanetorvet

Fra i aften og det kommende halve år vil der blive arbejdet intensivt i området ved Nørreportkrydset og Østbanetorvet.
Arbejderne er tilrettelagt, så de gennemføres hurtigst muligt og generer færrest muligt, oplyser Aarhus Kommune.
Der er tale om ledningsarbejde samt større anlægsprojekter på og omkring Aarhus Ø, som skal gøre det muligt til at køre med Aarhus Letbane i 2017.
I planlægningen af arbejdet er der lagt stor vægt på, at trafikken kan komme igennem i Nørreportkrydset i hele perioden. Særligt hensynet til Mols-Liniens kunder, Bestseller, Navitas og beboerne i området er blevet prioriteret højt.
Det betyder omvendt, at trafikanter på Skovvejen fra uge 21-45 vil blive påvirket, og det gælder især trafikanter med kurs mod centrum.
"Det er uundgåeligt, at trafikken bliver påvirket, når vi arbejder med flere store projekter i det samme område. Tidsplanen er udarbejdet, så trafikanterne bliver generet mindst muligt, og vi har af samme grund fået godkendelse til at arbejde om aftenen og i weekender. Vi anbefaler dog, at de trafikanter, der har mulighed for det, benytter alternative ruter i hele perioden," siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse, i en pressemeddelelse.
 

Tidsplan

Uge 20-25: Nørreportkrydset
I denne periode vil der kun være ét spor åbent på strækningen mellem Nørreportkrydset og Mejlgade i nordgående retning.

Uge 22-25: Skovvejen lukkes delvist
Skovvejen lukkes i indadgående retning ved Nørreportkrydset.

Uge 26-34: Skovvejen lukkes helt
Skovvejen lukkes helt fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej. Arbejdet foregår henover sommeren, hvor færrest muligt trafikanter bliver generet, men det bliver nødvendigt for trafi-kanter at benytte alternative ruter.

Uge 35-45: Nørreportkrydset
I denne periode udlægges Letbane-skinner i krydset. Der bliver lige nu arbejdet på detaljeplaner for arbejdet, hvor der vil blive taget mest mulig hensyn til trafikken.

Publiceret 18 May 2016 15:30

SENESTE TV