Letbane-arbejde giver forsinkelser ved Nørreport

Anlægsarbejdet af letbanen når frem til Nørreport i påsken, og det kommer til at påvirke trafikken. Arbejdet med at flytte ledninger og anlægge skinner vil give forsinkelser, oplyser Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.
Arbejdet med etableringen af letbanen på den del af Nørreport, der ligger tættest på havnen begynder mandag 21. marts.
Strækningen mellem Kystvejen og Mejlgade er blot 60 meter lang, men også et trafikalt knudepunkt, og derfor vil arbejdet her medføre forsinkelser af trafikken. Bilister anbefales så vidt muligt at undgå området omkring Nørreport og i stedet benytte alternative ruter via Ringvejen og Ringgaden.
Arbejdet udføres i to etaper, hvor trafikafviklingen vil ændre sig undervejs:
Fra uge 12 til 18 arbejdes der med at flytte ledninger langs facader og fortove på begge sider af Nørreport. Arbejdsområderne vil gøre vejbanerne smallere. I retning mod havnen vil der i denne periode kun være én farbar vejbane, mens det ikke længere vil være muligt at svinge til venstre fra Nørreport ad Kystvejen. Mod nord vil der fortsat være to vejbaner.
Fra uge 18 til midt på sommeren flytter anlægsarbejdet ind i letbanesporet midt på vejen. I denne fase vil der atter være to vejbaner i retning mod havnen, mens der kun vil være én vejbane mod nord. Samtidig bliver det i denne periode forbudt at svinge mod højre fra Kystvejen og ind på Nørreport.
"Vi er nu så langt med anlægsarbejdet af letbanen i det centrale Aarhus, at det for alvor begynder at gøre ondt på trafikken. Det gælder for Nørreport og senere i år, når letbanen skal gennem de store kryds på Nørrebrogade og Randersvej. Den gode nyhed er, at vi kan udføre en del af disse arbejder i weekender og ferier, så vi forstyrrer hverdagstrafikken mindst muligt. Og så forventer vi, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af 2016," siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane i pressemeddelelsen.

null

Publiceret 17 March 2016 15:30

SENESTE TV