Se hele listen her:

Hvordan klarer din lokale skole sig?

Søndagsavisen har lavet en ny rangliste af landets folkeskoler

Af
Louise Nyvang Burmeister

Søndagsavisen har lavet en rangering af alle landets folkeskoler.
Listen herunder viser folkeskolernes samlede placering i Aarhus Kommune og i parentes placeringen på landsplan.

Skolernes samlede score er beregnet ud fra fire parametre, som er valgt og vægtet i samarbejde med Niels Egelund, professor og centerleder ved Danmarks Pædagogiske Universitet:
1) Elevernes karakterer korrigeret for elevernes socialøkonomiske baggrund – den såkaldte undervisningseffekt – som viser skolens evne til at løfte eleverne i forhold til deres forudsætninger (vægter 40 procent).
2) Elevernes fravær (vægter 20 procent).
3) Elevernes trivsel (vægter 20 procent).
4) Andelen af fag, hvor lærerne har linjefagskompetence (vægter 20 procent).
 I alt indgår 770 skoler i kåringen*.
 
Aarhus-listen:
1.Kragelundskolen (69)
2. Strandskolen (89)
3. Sødalskolen (92)
4. Hasle Skole (93)
5. Skåde Skole (119)
6. Hårup Skole  (129)
7. Gammelgaardskolen (133)
8. Malling Skole (176)
9. Engdalskolen (177)
10. Rosenvangskolen (185)
11. Sølystskolen (209)
12. Vestergårdsskolen  (214)
13. Skjoldhøjskolen (260)
14. Tranbjergskolen (267)
15. Holme Skole (299)
16. Næshøjskolen (301)
17. Skæring Skole (310)
18. Søndervangskolen (355)
19. Møllevangskolen (380)
20. Rundhøjskolen (385)
21. Elsted Skole (404)
22. Lystrup Skole (424)
23. Risskov Skole (427)
24. Mårslet Skole (440)
25. Ellevangskolen (451)
26. Katrinebjergskolen (456)
27. Lisbjergskolen (483)
28. Beder Skole (487)
29. Vorrevangskolen (491)
30. N,J, Fjordsgades Skole (523)
31. Højvangskolen (541)
32. Ellekærskolen (568)
33. Virupskolen (593)
34. Tovshøjskolen (615)
35. Sabro-Korsvejskolen (620)
36. Åby Skole (644)
37. Læssøesgades Skole (647)
38. Samsøgades Skole (655)
39. Viby Skole (681)
40. Bakkegårdsskolen (684)
41. Skovvangskolen (697)
42. Bavnehøj Skole (710)
Se listen over alle landets folkeskoler her.
Følgende Aarhus-skoler er ikke med, da de ikke har indberettet tal i alle kategorierne:
 Tilst Skole, Skødstrup Skole, Solbjergskolen og Elev Skole.

null

Publiceret 15 March 2016 07:00

SENESTE TV