Aarhus igennem årtusinder:

Byvandring i latinerkvarteret

Politikere og beboere i Latinerkvarteret var inviteret på vandring af modstanderne af det planlagte byggeri af P-hus i Borggade

Af
Jannik Schiermer Poulsen

Kampen om Latinerkvarteret raser stadig, og tilhængere og modstandere af byggeriet på den tidligere maskinmesterskole i Borggade er stadig langt fra hinanden.
Især er det planen om et P-hus til 160 biler, der deler vandene.
Tilhængerne af byggeriet ser P-pladserne som en kærkommen gave til de handlende i kvarteret.
Modstanderne frygter, at de anslåede 165.000 ekstra biler om året vil få en skadelige effekt på byens historiske kvarter.
Og modstanderne af byggeriet har inviteret beslutningstagerne på byrundtur i Latinerkvarteret for at give politikerne et indtryk af kvarteret.
“Byvandringen er et af de mange tiltag, vi har taget for at åbne dialogen til beslutningstagerne. En dialog, vi synes har været dårlig. Politikerne skal se, hvor stor betydning kvarteret har for aarhusianerne, tilrejsende og turister, og de skal opleve det nærmiljø og den livskvalitet, kvarteret byder på,” fortæller Ditte Vilsgaard fra 'Bevar Latinerkvarteret'.

Middelalder er her endnu

Denne lørdag eftermiddag har omkring 20 aarhusianere trodset den bidende kulde for at deltage i byvandringen.
Anne Magrethe Ladekjær fra Visit Aarhus trækker den fortrinsvis bedagede flok med rundt gennem et virvar af baggårde, trafik og julehandlende.
Selvom de fleste deltagere på turen er lokale, formår guiden at fremvise steder, der er lige så fremmede i tid og sted, som gik vi rundt i Rom.
Livet bag voldene i det gamle Aarhus har været markant anderledes, og men monumenter af kampesten og bindingsværk står her endnu.

Rundturen gør ophold i Mejlgade, hvor byens historie for alvor er synlig. I Baggrunden kan man se bygninger fra middelalderen og op til foråret 2014.

Rundturen gør ophold i Mejlgade, hvor byens historie for alvor er synlig. I Baggrunden kan man se bygninger fra middelalderen og op til foråret 2014.

Ikke flere, men færre, biler

Forhåbningen med rundturen er, at politikerne får et mere nuanceret billede af Latinerkvarteret, inden de stemmer om den nye lokalplan, der tilsidesætter den nuværende fra 2010, som havde til sigte at værne om kvarteret.
“Vi har som sagt ikke noget imod, at der skal bygges på grunden, men det skal ske i overensstemmelse med den nuværende lokalplan. Og så giver det ingen mening at få flere biler ind i kvarteret, for det går stik imod den gode udvikling, vi har været igennem,” siger Ditte Vilsgaard.
Foreningen påpeger, at Latinerkvarteret er omringet af parkeringsfaciliteter, og at Latinerkvarteret ofte bliver fremhævet som et forbillede for byplanlægning.
Byrundturen er nået til Pustervig, hvor guiden fortæller om, hvordan tidligere borgmester Bernhardt Jensen i sin tid reddede Latinerkvarteret fra at blive en gennemfartsvej.
Meget symbolsk må vi flytte os for først en Jaguar og siden en kæmpe BMW, for det er i virkeligheden dem, det hele drejer sig om: Guldet fra forstæderne, der nødigt går, og balancegangen i at holde sig attraktiv for de handlende er hårfin.

Peter Bonfils (EL) og Jan Ravn Christensen (SF) var de eneste politikere, der deltog i byvandringen denne lørdag eftermiddag.

Peter Bonfils (EL) og Jan Ravn Christensen (SF) var de eneste politikere, der deltog i byvandringen denne lørdag eftermiddag.

Mange afbud

Det ærgrer foreningen, at så mange, især tilhængere af byggeriet, har meldt afbud til byvandringen.
“Ingen af beslutningstagerne bor, os bekendt, i Latinerkvarteret. Derfor ville vi gerne have vist dem, hvad kvarteret står for og kan byde på. Det er ærgerligt, at så mange har meldt afbud. Vi ved godt, at fristen har været kort, men det er nu engang de rammer, politikerne selv har sat,” siger Ditte Vilsgaard.
To fra byrådet, der dog har valgt at bruge et par timer denne lørdag, er Jan Ravn Christensen (SF) og Peter Bonfils (EL), som begge sidder i teknisk udvalg.
“Jeg har fået rammesat området som en vigtig del af den aarhusianske kulturhistorie, og jeg er blevet bestyrket i, at jeg ikke synes, det er en god idé med det parkeringhus,” siger Jan Ravn Christensen.
Også Peter Bonfils var begejstret for byvandringen.
“Jeg fik set nogle nye ting, selvom jeg har boet her i 30 år. Jeg har stor sympati for modstanden imod parkeringspladserne,” fortæller Peter Bonfils.

1.000 års udvikling

Rundturen i Latinerkvarteret har bragt os gennem vikingetid, reformation og rennæsance over halvfarligt værtshuskvarter til den legeplads for studerende, velstillede og gadens folk, som det er i dag.
Latinerkvarteret bag facaden er andet end specialbutikker og fortovscaféer.
Klostertorv har ikke altid været et torv, og Mejlgade var engang den eneste gade, hvor to hestevogne kunne passere hinanden.
Politikere og byplanlæggere har før diskuteret trafikale hensyn over kulturarv.
Kvarteret udvikler sig stadig, og det er endnu ikke til at sige, om kvarteret skal være for biler eller gående.
Lige nu er cyklisterne i hvert fald de eneste, der kan skyde nævneværdig fart i kvarteret.

Publiceret 09 December 2014 07:00

SENESTE TV