Gentænk mennesket, gentænk gælden!

Aarhus Alternatives samler tænkere fra nær og fjern til festivalen for at gentænke fænomener i vores omverden

Af
Jannik Schiermer Poulsen

En af de mange tænkere, der skal holde oplæg til Aarhus Alternatives, er sociologen Ole Bjerg.
Han udgav i 2013 bogen 'Gode Penge', der sætter pengesystemet i et andet lys, end hvad man normalt er vant til.
Lokalavisen har bedt ham om at holde en tale om økonomi som optakt til festivalen.
“I dag ser vi økonomien, og det, det vil sige at være menneske, som to forskellige størrelser.
Jeg vil gerne gentænke fænomenerne på en måde, der bringer dem sammen i stedet.
Det, der præger vores økonomi i dag, er gæld. Gælden er blevet et grundvilkår, og der er bare kommet mere og mere af den.
Men der er også kommet mere vækst. Vi skylder penge væk, og det tager vi for givet. Vi får jo penge ind igen et andet sted.
Det at gældsætte sig er jo nærmest blevet et overgangsritual til at blive voksen.
Det kan både dreje sig om studielån eller huslån, der begge er former for gæld knyttet til et overgangsritual til voksenlivet.
I USA er studiegælden en af de største gældsformer, de har.
Det at stå i gæld gør noget ved os. Det gør noget ved vores opfattelse af tid, at gælden langsomt og insisterende presser sig frem, nærmest som zombierne i en film.
Og vores opfattelse af gæld har også ændret sig over tid.
Mine forældres generation har haft en forestilling om, at gæld var noget midlertidigt. Noget, man arbejdede for at komme af med.
For vores generation er gælden kronisk. Vi er blevet de forgældede mennesker, der lever i accept af, at vi aldrig kommer af med gælden. Her er de afdragsfrie lån et godt eksempel.
Hvis vi skal gentænke gælden, vil det være interessant at kigge på fænomenet som andet end bare et økonomisk mellemværende. I gamle dage var det også et skyldsbegreb.
Det er også et religiøst og et etisk fænomen, og ved at gentænke gæld i nogle andre rammer kan vi måske åbne nogle veje for at komme ud af gælden.
Til skyld knytter sig tilgivelse i religionen, og ligesom en arvesynd fødes mange mennesker ind i en arvegæld.
Om gælden så er stiftet af en diktator, der bruger pengene på våben og marmor, eller de kommende generationer skal betale af på den gæld, som vi i dag stifter til velfærd.
Man bliver født gældsat, og man forpligter sig på at afdrage på en gæld, man ikke selv har opbygget.
Men ligesom med arvesynden kan man søge tilgivelse for sin gæld, og det er der flere gode eksempler på.
Et af dem er ‘Rolling Jubilee', der er en afstikker fra ‘Occupy' bevægelsen.
‘Rolling Jubilee' går ud på det sekundære gældsmarked, hvor finanssektoren sælger den usunde gæld til hinanden for en brøkdel af gældens værdi, og opkøber gældsbeviser.
De frisætter herefter skyldnerne helt uden beregning. De, der er blevet frikøbt, håber man, så vil hjælpe projektet videre.
Det skulle gerne ende med en snebolds-effekt, så flere kan opnå syndsforladelse og blive gældsfrie.
En måde at gentænke mennesket på er at gentænke vores gæld.”

Publiceret 09 October 2014 09:00

SENESTE TV