Lederen af Museum Ovartaci, Mia Lejsted Bonde, glæder sig over, at kommunen nedsætter en arbejdsgruppe.

Lederen af Museum Ovartaci, Mia Lejsted Bonde, glæder sig over, at kommunen nedsætter en arbejdsgruppe.

Fornyet håb for truet museum

Kommunal arbejdsgruppe vil afklare Museum Ovartacis fremtid

Af
Louise Nyvang Burmeister

Museumslederen tror på, at det nok skal lykkes.
Museum Ovartaci har ellers længe svævet mellem liv og død, da ingen ved, hvad der skal ske efter 2015, når det eksisterende budget udløber, og en ny placering skal findes.
Museet er i dag placeret i Psykiatrisk Hospitals bygninger i Risskov, men Region Midtjylland flytter afdelingen til Det Nye Universitetshospital i Skejby, og har ikke mulighed for forsat at drive museet.
Men nu har museumsleder Mia Lejsted Bonde fået fornyet tro på, at det nok skal lykkes at finde en løsning.
Grunden til optimismen er, at Aarhus Kommune har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på fremtidsmulighederne for museet.
En repræsentant fra hver af de tre magistratsafdelinger Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i arbejdsgruppen og herudover en repræsentant fra Region Midtjylland.

Det mest positive i tre år

Første møde er planlagt i denne måned.
»Det er det mest positive, vi har hørt siden 2011, da vi fik beskeden om, at vi skulle finde en alternativ driftsform og nyt sted at være fra 2016. Vi ved ikke, hvor det bærer hen, men alene det, at de sætter en arbejdsgruppe i gang, det er positivt, og vi håber, at der kommer noget ud af det,« siger Mia Lejsted Bonde.

Drømmen er stadig Risskov

Museumslederen har ikke helt forkastet muligheden for, at museet kan blive i de fredede bygninger, det nu ligger i.
»Det er stadig drømmen, at museet kan blive i Risskov. Vi tror på, at vi vil være en betydelig gevinst for det her område. Vi håber stadig, der kan findes plads til os herude også i fremtidens nye bydel,« siger Mia Lejsted Bonde.
Det er et konsortium bestående af Lærernes Pension, pensionsselskabet PKA og entreprenørselskabet KPC, der finansierer det nye bydelsprojekt, Bindesbøll Byen, når Psykiatrisk Hospital flytter til Skejby.
Første spadestik til det tre mia.kr. dyre projekt på 110.000 kvadratmeter bliver taget i 2019.
Mia Lejsted Bonde forventer, at der kommer en afklaring på Museum Ovartacis fremtid i løbet af de første tre måneder af 2015.
Museet, der har eksisteret siden 1975 og pt. har 35 ansatte, består af en afdeling med skiftende udstillinger, et afsnit med kunstneren Louis Marcussen alias Ovartacis værker og Psykiatrisk Historisk Museum. Det besøges årligt af cirka 15.000 gæster.

null

Publiceret 26 September 2014 09:00

SENESTE TV