Liv Holm Andersen.

Liv Holm Andersen.

Flere børn og unge skal opleve mere kunst og kultur

Liv Holm Andersen, MF valgt i Østjylland (R), og Marianne Jelved, kulturminister (R)
I Aarhus er der en teater-gruppe, som hedder Opgang 2, som laver teaterstykker med udsatte unge og med børn, hvis talenter de har spottet i de udsatte boligområder. Når de afholder arrangementer, som eksempelvis Yallah-festivalen, og fylder Aarhus Teater med børn, unge og deres familier, hvoraf mange ikke er vante teatergængere og måske endda ikke i ret stort omfang kulturbrugere, så er det stort.
Vi ønsker, at flere børn og unge får kendskab til og mulighed for at mestre kunst og kultur. Det vil vi gerne have, at fællesskabet – herunder skoler og daginstitutioner – hjælper til med. Derfor har vi også for nyligt præsenteret en strategiplan netop for, hvordan vi kan sikre, at børn og unge møder kunst og kultur. For mødet med kultur og kunst giver både rum til inspiration, dialog og refleksion, og det er godt for børn og unge at blive udfordret på forskellige fronter. Og vores plan stopper ikke ved det forstærkede fokus på at styrke kreativiteten blandt børn og unge generelt, nej i planen er der også et særligt sigte på at nå ud til alle børn, også dem der ikke er opdraget med teaterture eller er fra hjem med klaver og bogreol.
Alt i alt afsættes 40 millioner til strategien for, at alle børn møder kunst og kultur, som netop bl.a. skal bruges til at udbrede gode eksempler på skoler og daginstitutioner, som gør god brug af eller endda indgår i samarbejder med kunstnere og kulturinstitutioner som museer og lignende. Derudover vil der være en række andre initiativer, som skal fremme alle børn og unges møde med kultur, herunder de såkaldte ”kulturkufferter”. De skal indeholde lokale kulturpas, der klarlægger hvilke kulturaktiviteter, man kan blive en del af lokalt samt forskellige bøger og film. Kufferterne skal deles ud til udvalgte klasser og institutioner, og der vil blive fulgt op på effekten.
Inspirationskilden til kufferterne er projektet 'Bogstart', der handler om, at bibliotekarer fra forskellige kommuner giver bogpakker til familier i udsatte boligområder, indtil børnene fylder tre år. Et projekt, der i øvrigt har fungeret fortræffeligt i Aarhus Kommune og skabt gode resultater i forhold til almen sprogforståelse blandt de deltagende børn. Effekten har også vist sig ved, at ca. 60 procent af forældrene har ændret læsevaner.
Vi skal arbejde for, at mødet med kunst og kultur er en reel mulighed for alle. Også her vil vi bryde den negative sociale arv. Fællesskabet skal løfte mere. Først og fremmest fordi det er det rigtige at gøre; alle har ret til at få del i den kunst og kultur, der skabes i vores samfund. For det andet er kunst og kultur essentielt for vores oplevelse af fællesskaber og mulighed for personlig udvikling, hvad enten vi læser bøger, går til koncert eller i teatret. Alle børn har ret til at få den almene dannelse, som vores institutioner og skoler skal give være rammerne om. Alle børn skal være demokratiske medborgere og verdensborgere. Sidst men ikke mindst kan udøvelse af kunst og kultur også være et redskab til bedre læring i alle fagene, og alle har godt af, at man arbejder praktisk med sine hænder, eller kreativt med sine sanser og sin fantasi og øver sig i at udtrykke sig gennem kunstens alternative udtryksformer.
Således spiller denne strategi for børns møde med kunst og kultur også rigtig godt sammen med skolereformen, som netop giver plads, tid og rum til, at lokalsamfundets foreninger, kunstnere, kulturattraktioner og museer kan samarbejde med skolerne. Også om at styrke kunsten og kulturen mere i elevernes hverdag. For det ligger nemlig i skolereformen, at eleverne skal have en varieret skoledag.
Det forsøger vi bl.a. at bidrage til ved at afsætte midler til at udbrede gode eksempler og tage et godt skridt for børne- og ungekulturen generelt og i forhold til at imødegå den negative sociale arv. For os er det vigtigt, at alle børn og unge har reelle muligheder for at få et forhold til kunst og kultur.

Publiceret 14 July 2014 09:00

SENESTE TV