Kreativiteten har været i højsædet under mange emneruger for Aarhus Nord- elever. Det fortsætter efter sommerferien. Arkivfoto

Kreativiteten har været i højsædet under mange emneruger for Aarhus Nord- elever. Det fortsætter efter sommerferien. Arkivfoto

Klar, parat skolereform-start

Aarhus Nord-skoler holder sommerferie men er klar til ny hverdag med skolereform

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Fra august ringes der ind til nye tider med længere skoledage, samarbejde mellem pædagoger og lærere og nye fag.
Det er resultatet af den skolereform, som træder i kraft og venter lærere og elever, når de kommer tilbage efter sommerferien den 11. august.
Men er Aarhus Nord-skolerne klar til at modtage eleverne, når den nye skolereform træder i kraft, og hvad har de gjort for at være så godt forberedt som muligt?
De fleste af de skoler, Lokal-avisen har været i kontakt med har været i gang i et godt stykke tid.
På Ellevangskolen i Risskov har fusionen mellem Jellebakkeskolen og Vejlby Skole haft indflydelse på skolereform-arbejdet:
“Vi er klar til den nye skolereform. Vi har forberedt os så godt som muligt her i foråret, selv om der ikke har været lang tid til det. Især fordi vi 1. august 2013 fusionerede med Vejlby Skole, og en fusion heller ikke sådan lige implementeres på et halvt eller helt år. Vi har især haft fokus på den understøttende undervisning, som eleverne nu skal have. Vi har drøftet, hvordan vi griber motion og bevægelse 45 minutter om dagen an, og vi har drøftet begrebet lektiehjælp og faglig fordybelse, som vi imidlertid har omdøbt til 'studietid'. Vi har lagt et bånd ind hver dag, hvor eleverne har den understøttende undervisning, og hvor vi blandt andet vil arbejde med faste stationer vedrørende motion og bevægelse i et område på skolen – ud over de 'powerbreaks', som vi vil give eleverne i den fagopdelte undervisning nu, hvor eleverne skal være længere tid på skolen. Desuden står vi klar med nye personalefaciliteter til det pædagogiske personale den 1.august. Vi har indrettet mødelokaler og individuelle arbejdspladser til 95 lærere og pædagoger i en tidligere tandlægefløj, idet lærere og pædagoger jo har fået en ny overenskomst, hvor de skal være til stede på skolen 35 timer om ugen, og det kræver, at de har tidssvarende arbejdspladser på skolen,” fortæller Torben Antonsen, skoleleder, Ellevangskolen, i en mail til Lokalavisen.

250.000 kroner på møbler

Katrinebjergskolen bruger 250.000 kroner på møbler i forbindelse med de nye tider:
“Katrinebjergskolen har forberedt sig grundigt til den nye skolereform. Alle elever og personaler har været på Højvang, der er skolens eksterne SFO, som vi i dette skoleår har tømt til eksperimentet. På Højvang har eleverne i to uger af gangen haft det timetal og de fag som den nye folkeskole fordre. Vi har købt nye møbler for over 250.000 kroner til eksperimentet, fordi vi mener at fysiske rammer, organiseringen og den pædagogiske praksis giver læringsmiljøet som skal rette sig ind mod fremtiden. De erfaringer, de enkelte årgang har fået, indgår i det arbejde, der har været for at gøre os klar til august. Vi har afholdt pædagogisk weekend for personalet med reformen som eneste punkt på dagsordenen. Vi har afholdt to fællesmøder for alle forældre om skolereformen – velbesøgte. Vi har etableret mange forskellige samarbejder med eksterne – børnehaverne benytter skolens bibliotek og der er etableret filmklub, der er etableret samarbejde med Klubben og medarbejderne her indgår på skole hver dag fra klokken 11-14. Pædagogerne fra SFO har indgået i undervisningen hver dag fra 3.–6. lektion fra 0.– 4. Klasse. Der er etableret samarbejde med plejehjemmet Abildgården, Kaløvig Bådelag, Dansk skoleskak med mere,” skriver skoleleder på Katrinebjergsskolen, Christian Hellum, i en mail.

Torben Antonsen, (t.v.) skoleleder på den fusionerede Ellevangskole i Risskov, er sammen med administrativ leder, Mikkel Als, klar til skolereformen efter sommerferien. Arkivfoto

Torben Antonsen, (t.v.) skoleleder på den fusionerede Ellevangskole i Risskov, er sammen med administrativ leder, Mikkel Als, klar til skolereformen efter sommerferien. Arkivfoto

Myldrer med håndværkere

På Vorrevangskolen myldrer det her i sommerferien med håndværkere.
Der skal blandt andet bygges et lokale til det nye fag håndværker-design, som bliver en sammenlægning af fagene håndgerning og sløjd. En anden effekt af den kommende skolereform, er, at hjemkundskab skifter navn til madkundskab.
Skoleleder Lise Thorn fortæller, at lærere og ledelse samt skolebestyrelsen har været i gang siden efteråret med at forberede sig på den kommende skolereform.
”Vi har været i gang med procesplaner siden efteråret 2013, hvor vi har kigget den understøttende undervisning, ledelsesstrukturer og bevægelsesdelen med 45 minutters bevægelse dagligt. Vi var også på en personaleweekend i marts sammen med skolebestyrelsen, og her tænkte vi store tanker og visioner og diskuterede, hvordan vi får det bedste ud af det her. Jeg synes, der er virkelig gode intentioner i skolereformen.”
På skolen bygger de vindmøller og ikke læhegn, når forandringens vinde blæser i form af skolereformen:
”Vi vil udnytte skolereformen så meget som muligt med nye fag og muligheder for at lave en varieret skoledag.”
Af andre projekter efter sommerferien nævner Vorrevangskolens leder et samarbejde med Aarhus Musikskole.
”Vi vil gerne have musikken mere ind i den understøttende undervisning sammen med Aarhus Musikskole. Derfor laver vi et bigband og et trommehold,” siger hun.
”Jeg synes, vi har fået skabt rammerne og strukturerne til den nye skolereform, hvor alle føler sig sikre. Til august skal vi så til at fylde rammerne, og så må vi se, hvordan det udvikler sig,” siger Lise Thorn, som møder stor forældreopbakning:
”17. juni havde vi et forældremøde med et kæmpe stort fremmøde, og her blev en masse spørgsmål besvaret om længere skoledage, lektiehjælp og inklusion. Og jeg oplever helt ærligt ikke, at der er de store problemer og håber heller ikke, de kommer, når vi har talt åbent om det”.

Sådan har vi arbejdet med historien

Lokalavisen har sendt en mail ud til samtlige skoleledere i Aarhus Nord-området.
Der er 15 skoler, og alle har dermed fået muligheden for at fortælle, hvordan man har arbejdet frem mod den kommende skolereform, og om den enkelte skole er klar til at modtage eleverne i de nye rammer efter sommerferien.
Nogle af skolelederne har svaret på mail, andre har kontaktet journalisten telefonisk, mens andre ikke har reageret på avisens henvendelse.
Vi har med artiklen ved siden af forsøgt at skabe et overblik over, hvad de enkelte skoler blandt andet har lavet af konkrete tiltag. Fælles for alle er, at de føler sig klar til den nye skolereform.

Publiceret 09 July 2014 12:00

SENESTE TV